Fritidshemmens hus – en samlingsplats för det lärande fritidshemmet

  •  

Just nu skapas fritidshemmens hus, en plats på Pedagog Stockholm där goda exempel från Stockholms stads fritidshemsverksamheter delas. Huset ska bidra till fritidshemmens utveckling och professionalisering – och du är välkommen att bidra.

I fritidshemmens hus samlas goda exempel för det lärande fritidshemmet. Här delas idéer, arbetssätt och inspiration från de många fritidshemmen på Stockholms stad skolor och huset skapas gemensamt av alla som arbetar inom fritidshemsverksamheten.

– Just nu finns en första version av fritidshemmens hus på Pedagog Stockholm men vi kan inte nog påpeka att vi är i starten av husbygget och att alla får och förväntas bidra till innehållet i huset, säger Susanne Aspling, Andras Qvist och Anette Karlsson, centrala samordnare för Stockholms stads fritidshem.

De olika våningsplanen i huset har olika inriktningar, där rummen innehåller goda exempel runt teman som är viktiga för fritidshemmens verksamhet. Vilka rum som ska finnas på varje våningsplan kommer att utvecklas utifrån de behov som fritidsverksamheterna på skolorna har.

Under konstruktion

Hur huset kommer att utvecklas beror alltså på de önskemål som kommer in från verksamheterna. Många av exemplen fångas upp i de sedan tidigare etablerade nätverken för fritidshem som finns inom utbildningsförvaltningen, men vem som helst kan lämna in eller efterfråga exempel kring ett specifikt område.

– Huset är under konstruktion och exakt hur det kommer att se ut är alltså en fråga för alla oss som jobbar inom fritidsverksamheten. Vi använder själva huset när vi är ute i verksamheterna och arbetar med riktat stöd. Men, det är också viktigt att påpeka att det inte är något exklusivt för just fritidshemmen. Alla som är verksamma inom den pedagogiska verksamheten får förstås utnyttja materialet, säger Susanne, Andreas och Anette.

Huset kommer att uppdateras löpande, och även om det aldrig kommer att bli helt ”färdigbyggt”, så är strävan att när det är mera utbyggt ska finnas material att ta del av i olika former. Det kan vara skrivna dokument men även filmer, bilder och informationsgrafik som allt ska bidra till fritidshemmens utveckling och professionalisering.

Kontakt

Har du tips på bra idéer till fritidshemmens hus, eller frågor till fritidssamordnarna, vänligen skicka e-post till: friplan@stockholm.se

Fritidshemmens hus

Takvåning – Normer och värden Rummen i detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor arbetar med värdegrunden.

Våning 3 – Undervisning: utveckling, lärande och omsorg Rummen på detta våningsplan innehåller exempel på arbetssätt och arbetsformer som gynnar undervisningen i fritidshemmet.

Våning 2 – Mål uppföljning utvärdering Rummen i detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor arbetar systematiskt med fritidshemmets syfte och mål samt följer upp och analyserar det aktuella resultatet.

Våning 1 – Uppdraget och yrkesrollen Rummen i detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor genomför kollegialt lärande och insatser för att höja kompetensen hos alla pedagoger.

Husgrund – Organisation och förutsättningar Rummen på detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor organiserar och skapar förutsättningar som underlättar genomförandet av undervisningen.

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 27 november 2017