Fritidsläraren utmanar och gör det möjligt

  •  

Anna S Pihlgren är fil dr i pedagogik och redaktör för boken Fritidshemmets didaktik. Hon vill se lärandet i leken. Foto: Ulrica ZwengerAnna S Pihlgren är fil dr i pedagogik och redaktör för boken Fritidshemmets didaktik. Hon vill se lärandet i leken. Foto: Ulrica Zwenger

Fritidslärare ska fånga det som intresserar barnen och föra det vidare till kunskap, säger skolutvecklaren Ann S Pihlgren.

– Det kräver rätt mycket pedagogisk insikt.

Nyckeln till en framgångsrik fritidsverksamhet är att hitta lärandet i leken och låta det samspela med lärandet i skolan.

– Det finns barn som inte är vana vid att leka med andra och som behöver hjälp med det. Och man kan som vuxen egga barnens fantasi till att utforska nya miljöer: Nu leker vi att vi ska åka till rymden i det här rymdskeppet! Det är klart att barnen kan lära sig något om rymden då. Och förstå något som de har lärt sig i skolan. Eller få nya frågor som de kan ställa i skolan eller på fritis.

Den skickliga pedagogen leder till kunskap

Det är viktigt att hitta rätt balans mellan frihet och styrning. Ibland kanske fritidsläraruppdraget innebär att bara serva barnen med det de behöver för sin lek, ibland krävs det avsevärt mer styrning.

– Det är ett område som gör yrket intressant, nämligen förmågan att fånga det som intresserar eleverna och föra det vidare till kunskap. Barnen tror att de bara har kul, men jag har en idé. Det är det som är den duktiga pedagogens trick.

Målet med fritis är ett fritiden ska vara meningsfull. Och då inte bara tiden på fritis utan också tiden utanför.

– Barnen har inte fritid på fritis.  Fritid är det de har när de går därifrån. Det är både en meningsfull fritid nu på lördag – att jag vet vilken buss jag kan ta med min familj för att komma till simhallen – och att hitta fritidsintressen som gör det möjligt att i framtiden uppnå ett rikt och lyckligt liv.

Hela artikeln "Hon vill se lärandet i leken" finns i LÄRA Stockholm nr 5 2017.

Katarina Bjärvall

Senast uppdaterad 8 mars 2018