Alla barn är allas ansvar

  •  

Heldagsintegrering

Heldagsintegrering kallar Gustav Vasa skola sin modell där förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare tillsammans ansvarar för eleverna från klockan åtta på morgonen till fem på kvällen.

– Det är alltså inte bara så att jag kommer in och hjälper till i klassrummet, utan jag har också ansvar för vissa lektioner, berättar fritidspedagogen Kennet Lilja, som just den här dagen håller i lektionen i svenska i årskurs 2.

– En stor fördel är med modellen är att vi ser barnen hela dagen. Om någon elev till exempel vill göra färdigt en no-uppgift på eftermiddagen så går det bra eftersom vi har en väl fungerande kommunikation mellan oss kollegor. Skoldagen löper på ett lugnare sätt när alla barn är allas, förklarar läraren Ulrika Lahrman.

För tre år sedan började skolan med storklassmodell. Först i förskoleklassen som i dag har kommit upp i årskurs 2 som består av 82 elever med sammanlagt nio pedagoger.

Ulrika Lahrman är pedagogisk ledare för årskurs 2. Det innebär bland annat att hon är ansvarig för att sätta ihop schemat.

– Det tar tid att få ihop schemat, men samtidigt blir det lätt att se var alla pedagoger befinner sig och vid vilken tid. Då blir det också väldigt synligt var det finns luckor för var och en, till exempelvis planering och för-och efterarbeten.

Lena Arkéus är rektor på Gustav Vasa skola och var för många år sedan med om att införa det helintegrerade arbetssättet. Hon konstaterar att en förklaring till att det fungerar så bra är att skolan har en välutbildad personal.

Hon ger ett tips till alla skolor som har fritidspedagoger i klassrummet.

– Se till att skaffa en gemensam plattform. Fundera över vad som vore bra för alla elever och rikta utbildning och utvecklingsinsatser så att alla på skolan har något gemensamt att arbeta med.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 30 januari 2017