Husgrund - organisation och förutsättningar

  •  

Illustration över våningsplan husgrund

Rummen på detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor organiserar och skapar förutsättningar som underlättar genomförandet av undervisningen.

För att fritidshemsverksamheten ska kunna utvecklas krävs en stabil grund. Pedagogerna behöver förutsättningar för att planera, genomföra och följa upp verksamheten och det krävs insikt och kunskap om vad som styr verksamheten.

Varje pedagog behöver dessutom kunskap om hur undervisningen i fritidshemmet kan bedrivas i en lärmiljö som är trygg och meningsfull för varje elev. Både huvudman och rektor har ett ansvar för att skapa dessa förutsättningar.

Rummen på detta våningsplan

Styrning och ledning

Planeringstid och mötesstruktur

Riktat stöd

Senast uppdaterad 26 mars 2019