Ny utvecklingsplan för fritidshem

  •  

Aspuddsparken

Fritidshemmen har ett pedagogiskt uppdrag som nu ska göras synligt. Alla fritidshem ska skriva en utvecklingsplan där de konkretiserar sina mål, arbetsätt och utvärderingar för att åskådliggöra sitt betydelsefulla uppdrag, där omsorg förenas med lärande.

Fritidshemmen är en viktig del av barnens vardag. Nästan alla elever från förskoleklass till år 3 i Stockholms kommunala grundskolor, går på fritids. Därför har Stockholm tagit fram en utvecklingsplan för fritidshemmen för att stödja kvalitetsarbetet.

I planen poängteras att fritids ska komplettera skolan. Förutom en meningsfull fritid ska fritidshemmen stimulera elevernas utveckling och lärande.

Tid för reflektion

För ett fungerande samarbete mellan skola och fritidshem krävs  gemensam planeringstid samt tydlighet i vad som ska planeras gemensamt. Förutom planeringstid måste fritidspersonalen även få tid att reflektera över sin verksamhet.

I genomförandet av utvecklingsplanen är det meningen att fritidspersonalen ska ta hjälp av varandra i ett nystartat nätverk och workshops. På många fritids pågår redan idag ett intressant utvecklingsarbete.

Hur har ni löst läxläsningen?

Vi på Pedagog Stockholm har bland annat berättat hur Beckombergaskolan föredömligt arbetar med genusfrågor och hur Alviksskolan löst samarbetet mellan skola och fritids med "Hela barnet -  hela dagen".

Men vi är övertygade att det finns mer att berätta om vad som görs ute på skolorna, som hur man till exempel löst det med läxläsningen. Vi kommer givetvis följa upp nätverkets arbete och tar gärna emot tips. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 2 april 2013