Takvåning - Normer och värden

  •  

Rummen i detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor arbetar med värdegrunden.

Skolan har i uppdrag att förmedla både kunskaper och värden. Arbetet med värdegrunden är ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten – organisation, undervisning, alla olika möten och aktiviteter.

Elever har rätt att få de kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande. Både personal och elever behöver ha ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar.

Förhållningssätt, samtal och relationer är centrala för arbetet med värdegrunden. Arbetet med värdegrunden varken kan eller bör skiljas från undervisningen.

Rummen på detta våningsplan

Förhållningssätt/relationer

 

Har ni goda exempel till detta våningsplan, kontakta gärna fritidssamordnarna. friplan@stockholm.se

Senast uppdaterad 27 oktober 2017