Våning 3 - Undervisning – utveckling, lärande och omsorg

  •  

Illustration över våningsplan 3

Rummen på detta våningsplan innehåller exempel på arbetssätt och arbetsformer som gynnar undervisningen i fritidshemmet.

I skollagen och läroplanen används begreppen undervisning och elev inom fritidshemmet. Det är viktigt att lägga in omsorg, utveckling och lärande inom begreppet undervisning och att det ses som en helhet för eleven.

Fritidshemmets undervisning ska komplettera förskoleklassen och skolan. Det gäller i såväl planering och genomförande som i måluppfyllelse. En väl fungerande samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem skapar en kontinuitet i elevens utveckling och lärande.

Rummen på detta våningsplan

Planering av undervisning

Övergång och samverkan

Digitalisering

Arbetssätt och metoder

Senast uppdaterad 26 mars 2019