Eggeby gårds Naturskola- basutbud

  •  

En vårtbitare i handen.En vårtbitare i handen.

Lektionerna anpassas efter ålder och eventuellt andra önskemål

Introduktionsbesök

Naturskolan och Eggeby gård presenteras. Vid besöket berättar vi om olika spännande saker inne i Magasinet där vi har vår verksamhet. Här finns uppstoppade djur och mycket annat. Vi hinner även med en kort aktivitet i närmiljön anpassad efter årstiden.

Barnen bekantar sig med olika småkryp.Smådjur på land

Eleverna får genom fältstudier bekanta sig med olika småkryp. Vi har en genomgång med de olika typerna av småkryp innan eleverna själva får leta efter djur utomhus genom att vända på stenar, håva på ängen eller sålla förna. Vi sorterar djuren i olika djurgrupper och går igenom deras olika livscykler. Eventuellt kan vi titta på gårdens visningsbikupa eller studera olika småkryp i stereomikroskop.

Stora djur

Vi arbetar med Sveriges eller hela Europas djur med utgångspunkt från Naturskolans uppstoppade djur. Vi kan även titta på kranier, spillning eller få information till egna faktablad om djuren. Vi kan också leta efter olika spår från djuren ute i naturen eller samla mat åt dem på brickor för att se vad de äter.

Fåglar

Efter en genomgång inomhus, där vi utgår från våra uppstoppade fåglar, studeras fåglarna utomhus. Varje elev får låna en egen kikare. Kanske hinner vi också med någon fågellek. De klasser som vill kan måla av våra uppstoppade fåglar i akvarell eller ha gökotta på våren. På vintern kan vi visa hur man kan göra en enkel fröautomat och på våren kan eleverna få bygga fågelbon eller göra tavlor med fågelbon av gräs.

Djuren på vintern

Vad gör olika djur på vintern? Vilka sover och vilka är vakna? Vilka spår lämnar de efter sig? Vi kan studera spår, spillning och gnag. Klassen kan få med sig ett diorama tillbaka till klassrummet, ett målat vinterlandskap där eleverna har limmat fast bilder med olika djur över eller under snön. Vi kan även undersöka vilka djur som bor i julgranen!

Vatten

Vad är vatten och hur ser vattnets kretslopp ut? Vi går igenom vår vattenanvändning och vattnets väg från sjö till kran och vidare ut i avloppet. Vad får vi kasta i toaletten? Vi kan ha provsmakning på olika typer av vatten och eleverna kan få göra enkla reningsverk eller olika vattenförsök.

Elever håvar efter liv i Igelbäcken

Liv i vatten

Efter en kort introduktion inom hus tar vi med oss håvar och bestämningsmaterial ned till Igelbäcken och håvar efter liv i vattnet. De insamlade djuren sorteras och bestäms innan de släpps tillbaka till bäcken. Vi tar även upp djurgruppernas olika livscykler. Det kan vara väldigt lerigt längs bäcken, så ta med stövlar!

Naturen på våren

Vad händer i naturen på våren? Vi tittar på knoppar, vårfåglar eller andra vårtecken. Eleverna kan få med egna kvistar till klassrummet för att se vad som händer när knopparna slår ut.

Naturen på hösten

Vi kan undersöka svampar, frukter och frön eller prata om flyttfåglar och hur naturen förbereder sig för vintern med lövfärger och lövfällning. Vi kan även göra lövkronor eller måla vackra höstlöv med akvarellfärger. De yngre eleverna kan hjälpa till att leta mat åt igelkottar och bygga igelkottsbon.

Korgen är full av svamp.Svampar

Efter lite svampteori inomhus får eleverna låna svampkorgar och gå ut i svampskogen för att plocka svamp. Svamparna sorteras sedan vid en genomgång i skogen. Hur vet man vilka som går att äta? Eleverna får möjlighet att rita eller måla av några svampar när vi är tillbaka på Naturskolan eller ta med sig svamparna till skolan för att göra en svamputställning där?

Svenska blomväxter

Studera våra vanligaste blommande växter och titta på skillnader mellan dem. Vad heter blommans olika delar och vad är pollinering? Vi letar växter ute och kan sedan pressa blommor och lära oss deras namn. En utklädd ”Linné” dyker upp ibland för att berätta om sitt liv och för att leda en blomstervandring.

Miljö och hållbar utveckling

Vi tar upp människans resursförbrukning sedan forntiden, hur vi använder olika råvaror, återvinning och hur ämnens olika kretslopp ser ut. Till de äldre eleverna kan vi ge tips på vad de själva kan göra för att påverka miljön i en positiv riktning eller arbeta med olika värderingsövningar. Klimat, energi eller ekologiska fotavtryck kan ingå i denna lektion.

Från Big Bang till jordens födelse

En enkel genomgång av universums skapelse och hur jorden bildades. Vi tittar även på de mineraler och bergarter som bygger upp jordskorpan och tar upp de tektoniska plattorna. Eleverna får undersöka egna stenar och vi lär oss skilja på några olika mineraler, bergarter och jordarter.

Dragkamp mellan två lag.Istiden

Vi förklarar hur inlandsisen bildades och visar med hjälp av en modell av inlandsisen hur olika spår efterisen bildats. Ute studeras flyttblock, isräfflor, stöt- och läsidor på berghällar och andra spår efter istiden runt Eggeby gård. Eleverna får genom en dragkamp mellan värmen och kylan en visualisering av hur isranden rörde sig först mot söder och sedan mot norr när isen drog sig tillbaka.

Eleverna får prova på att göra upp eld med tändstål.Forntiden

Vilka spår har människor lämnat efter sig från forntiden? Vilka var de första människorna som kom till Sverige och hur levde dem? Vilka växter och djur fanns här då? Eleverna får prova på att skjuta pilbåge och vara med och göra upp eld med tändstål. Kanske hinner iv även med någon enkel övning eller lek. Enklar forntidskläder finns till de klasser som vill klä ut sig.

Vikingatiden

En ”viking” guidar er runt på gården och berättar om människornas vardag och visar bl.a. gårdens järnåldersgravar och Eggeby gårds runsten. Eleverna får prova på att själva göra upp eld med tändstål. De får även prova på att arbeta som arkeologer och sålla jord med många spännande fynd i.

Medeltiden

Hur levde människorna på medeltiden och hur skilde den sig från vikingatiden? Vi har en kort introduktion där vi tar upp de olika stånden men bl.a. kläder, mat och boende. Eleverna får sedan prova på några olika medeltida idrottsgrenar och en enkel variant av kubbspel med anor från medeltiden.

Bondgården förr

Hur såg livet ut på Eggeby gård för 100 år sedan? Hur fick man vatten, värme och mat? Eleverna blir guidade av ”gårdsfolket”, som berättar om en arbetsdag på gården och låter eleverna prova på gamla arbetsuppgifter som att bära vatten och såga ved. Besöket avslutas med att eleverna för hand vispar grädde till smör.

I olika samarbetsövningar tränas de olika räknesätten.Matematik i naturen

Vi övar på matematiska ord och begrepp i naturen på elevernas nivå. Vi kan till exempel räkna ut trädens tjocklek och höjd eller räkna ut hur mycket färg det går åt för att måla ett hus. Genom olika samarbetsövningar och lekar tränas de olika räknesätten, 10-kamraterna, problemlösning eller talföljder och talmönster. Geometriska former samt praktiska mätningar och uträkningar kan vi också göra i naturen.

Eleverna får tova ull till juläpplen.Julpyssel

Vi berättar om hu hjulen firades förr i Sverige och tillverkar saker till julhelgen med anknytning till naturen. Julgransprydnader, tova ull till ulläpplen eller enkla ljusstakar i lera är exempel på saker eleverna kan göra.

Konst från naturen

Vi målar av våra uppstoppade fåglar eller andra djur i akvarell, gör fågelmobiler, tillverkar äpplen eller svampar i ull, gör egna fågelbon, växttryck eller andra konstverk med naturen som inspirationskälla.

Språk i naturen

Vi använder konkreta exempel ur naturen eller gör övningar utomhus för att lära oss ett naturvetenskapligt språk. Vi kan också öva på grammatik eller stavning av vanliga svenska eller engelska ord ute i naturen.

Ordlekar i naturen.

Våra sinnen

Vilka sinnen har vi? Vi gör experiment där vi undersöker smak, hörsel, syn, lukt och känsel. Om det är varmt ute kan eleverna uppleva naturen med alla sina sinnen i samband med en sinnesstig eller prova på att ta sig runt en sinneshinderbana, där bar några sinnen får användas i taget…

Sex och samlevnad

Faktagenomgång utifrån elevernas egna frågor. Varför blir det tvillingar ibland eller vad är mens? Vad är homosexualitet? Vilken information kan man lita på? Vi samtalar och funderar tillsammans. Vi har värderingsövningar eller gruppsamtal kring samlevnad och hur vi ska vara mot varandra.

Priser och abonnemangspriser för Eggeby gårds naturskola.

Senast uppdaterad 5 december 2017