Fältlabbet - Stockholms mobila naturskola

  •  

Charlotte Sherp Nilsson är NO-läraren som sköter det mobila Fältlabbet. Minibussen drivs givetvis på el.Charlotte Sherp Nilsson är NO-läraren som sköter det mobila Fältlabbet. Minibussen drivs givetvis på el.

Fältlabbet är en mobil naturskola som ska stötta skolor i den ordinarie fältundervisningen. Verksamheten har fokus på årskurs 1-6 på skolor i södra Stockholm och ska öka elevernas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling. Fältlabbet ska möta elever och lärare i skolans närområde för att visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns.

Grundtanken är att naturen omger oss och  finns i vår närhet. De flesta skolor i söderförort har naturområden inom gångavstånd eller inom nära räckhåll via kollektivtrafik.

Inledningsvis kommer ett antal lektionsteman erbjudas men till hösten ska antalet teman utökas.

Håva smådjur från närliggande vattendrag

– Från höstterminens start kommer det att finnas möjlighet att möta upp Fältlabbet och välja på ett antal skolprogram. Du kan till exempel välja att håva smådjur i våra sjöar och vattendrag. Vi tittar ner under ytan och upptäcker bland annat trollsländelarver, vattenskorpioner och kanske någon vattensalamander, säger Charlotte Scherp Nilsson som ansvarar för verksamheten. 

– I augusti och september kan man dessutom vara med i massexperimentet Nyckelpigeförsöket. I experimentet kommer dina elever att hjälpa forskare att träna en applikation att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor.

Förberedelser i klassrummet

Den lärare som vill boka in tjänsten kommer överens om lämpligt lektionstema och lämplig naturlokal att besöka i skolans närhet. Då tid och plats överenskommits, får läraren lektionsmaterial så att fältlaborationen kan förberedas i klassrummet innan besöket. Vid själva fältlaborationen tar sig elever och lärare till den överenskomna naturlokalen där den mobila naturskolan möter upp.  Tillsammans genomför de sedan fältlaborationen.

Efter avslutad fältlaborationen får läraren tips på hur laborationen kan följas upp, antingen i klassrummet eller genom återbesök i naturlokalen.

Max antal elever per besök är 30 och kostnaden för skolan är 500 kronor.

Pilotklasser får testa gratis

Under våren kommer några klasser få prova på tjänsten kostnadsfritt i utbyte mot att läraren blir referensperson som ger återkoppling på hur verksamheten kan justeras och utvecklas.

Fältlabbet riktar sig enbart till kommunala skolor och fältstudierna avgränsas rent geografiskt till söder om Söder och inom Stockholms stad. Skolor som är belägna i andra delar av staden kan boka Fältlabbet om de är beredda att resa med eleverna till en naturlokal i söderförort.

– Det ska bli roligt att få träffa alla elever och få visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns alldeles runt knuten, säger Charlotte Scherp Nilsson.

Undervisning i Hållbar utveckling 

I läroplanen är miljö och hållbar utveckling beskrivet som en del av de grundläggande värden som ska förmedlas och vara en grund för alla som arbetar i skolan. Idag bedrivs undervisning i utomhusmiljö vid Eggeby gårds naturskola och Naturens Hus i Bergianska trädgården.

Fältlabbet samordnas med NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, för Stockholms kommunala skolor.

Kontakt

Fältlabbet drivs av Charlotte Scherp Nilsson som är NO-lärare med stor erfarenhet av fältundervisning telefon 08 - 508 322 93.

Dagens Nyheters fotograf Lars Epstein var med på invigningen den 22 maj 2018 och skrev och fotade om det på facebook.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 23 maj 2018