Fältlabbet - Stockholms mobila naturskola

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Charlotte Scherp Nilsson är NO-läraren som sköter det mobila Fältlabbet. Minibussen drivs givetvis på el.Charlotte Scherp Nilsson är NO-läraren som sköter det mobila Fältlabbet. Minibussen drivs givetvis på el.

Fältlabbet är en mobil naturskola som ska stötta skolor i den ordinarie fältundervisningen. Verksamheten har fokus på årskurs 1-6 på skolor i södra Stockholm och ska öka elevernas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling. Fältlabbet möter elever och lärare i skolans närområde för att visa på de möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv som finns.

Beroende på årstid erbjuds olika skolprogram:

  • Vinterekologi (januari-mars) Hur klarar sig djur och växter på vintern? Var finns djuren på vintern? Vi upptäcker olika typer av spår efter djur, tittar på trädens knoppar, använder kikare för att få syn på stannfåglar, mäter temperatur på olika platser med mera
  • Fåglar (april-juni) Programmet handlar om att lyssna, spana, dra slutsatser och att vistas i naturen utan att störa fåglarna. Eleverna får agera som bobyggande småfåglar. Vi provar på att använda kikare och studerar beteenden hos de fågelarter som vi ser och hör.
  • Under ytan (april-november) Detta skolprogram kan du välja om skolan ligger nära en sjö eller ett vattendrag. Det passar lika bra på våren som på sommaren och hösten. Vi håvar smådjur i våra sjöar och vattendrag. Vi tittar ner under ytan och upptäcker bland annat trollsländelarver, vattenskorpioner och kanske även någon vattensalamander.
  • Biologisk mångfald (april-oktober) Vi undersöker mångfalden av insekter och andra småkryp i vår omgivning. Samtidigt tittar vi vidare på vikten av biologisk mångfald, då vi tillverkar ett eget slutet ekosystem som eleverna får ta med sig tillbaka till klassrummet.

Förberedelser i klassrummet

Den lärare som vill boka in tjänsten kommer överens om lämpligt lektionstema och lämplig naturlokal att besöka i skolans närhet. Då tid och plats överenskommits, får läraren lektionsmaterial så att fältlaborationen kan förberedas i klassrummet innan besöket. Vid själva fältlaborationen tar sig elever och lärare till den överenskomna naturlokalen där den mobila naturskolan möter upp. Tillsammans genomför de sedan fältlaborationen.

Efter avslutad fältlaborationen får läraren tips på hur laborationen kan följas upp, antingen i klassrummet eller genom återbesök i naturlokalen.

Max antal elever per besök är 30 och kostnaden för skolan är 500 kronor.

Mer fakta om Fältlabbet (pdf).

Endast för kommunala skolor

Fältlabbet riktar sig enbart till kommunala skolor och fältstudierna avgränsas rent geografiskt till söder om Söder och inom Stockholms stad. Skolor som är belägna i andra delar av staden kan boka Fältlabbet om de är beredda att resa med eleverna till en naturlokal i söderförort.

Undervisning i Hållbar utveckling 

I läroplanen är miljö och hållbar utveckling beskrivet som en del av de grundläggande värden som ska förmedlas och vara en grund för alla som arbetar i skolan. Idag bedrivs undervisning i utomhusmiljö vid Eggeby gårds naturskola och Naturens Hus i Bergianska trädgården.

Fältlabbet samordnas med NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, för Stockholms kommunala skolor.

Kontakt

Fältlabbet drivs av Charlotte Scherp Nilsson som är NO-lärare med stor erfarenhet av fältundervisning telefon 08 - 508 322 93.

Dagens Nyheters fotograf Lars Epstein var med på invigningen den 22 maj 2018 och skrev och fotade om det på facebook.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 25 juni 2019