Möt Östersjöns utmaningar på Skansens kunskapscenter

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=7mxeKsCOZZM&feature=youtu.be

Nu har du som är lärare på högstadiet och gymnasiet möjlighet att ta med dig din klass och lära er mer om Östersjön och dess utmaningar. Skolprogrammen är gratis för Stockholm skolor. Dyk ner under ytan och upplev Östersjön på nära håll i akvarier och labbmiljö i det nya marina kunskapscentret på Skansen.

Skolprogrammen utformas i olika teman och är framtagna så att de passar läroplanen. På plats i kunskapscentret får eleverna upptäcka Östersjön genom:

  • akvarier
  • filmsal
  • laboratorium
  • interaktiva utställningar som tar upp problemområden som övergödning, miljögifter och fiske.

Programmen är framtagna i ett samarbete mellan Skansen och Stockholm Vatten och Avfall.

– Vi vill att klasser ska besöka Baltic Sea Science Center som en del i den ordinarie undervisningen, säger Sophie Lewenhaupt som är pedagog på kunskapscentret. Vi vill skapa nyfikenhet för Östersjöns unika men känsliga miljö. Östersjön kan handla om så mycket mer än bara fiskar. Det finns många aspekter som berör flera ämnesområden i skolan, allt i från genetik till samhällsfrågor och politik.

Väcka engagemang hos eleverna

Skolbesöken ska ge kunskap och väcka engagemanget hos eleverna så att de förstår hur värdefull Östersjön är och hur de kan vara med och påverka.

– Med besöket på Baltic Sea Science Center vill vi skapa intresse och ge verktyg till eleverna för att påverka sin och Östersjöns framtid, säger Helena Liljestrand på Stockholm Vatten och Avfall. Det kan till exempel handla om att konsumera hållbart och att vara rädda om det vatten som vi använder i staden och som sedan rinner ut i Östersjön via reningsverken.

Gratis för Stockholms skolor

Bokningarna är kostnadsfria för alla skolor i Stockholm stad. Målgrupp är främst högstadiet och gymnasiet. I mån av plats kan klasser i yngre åldrar tas emot. Pedagogerna som tar emot klasserna är utbildade biologer och lärare. Innehållet i lektioner och utställningar är kvalitetssäkrade av Stockholms universitet, SLU, Stockholm Vatten och Avfall och Skansen.

Bokning görs via Skansens hemsida under fliken Skolan. Sök på BSSC för att se aktuella program. Fler lektionsupplägg är på väg.

Baltic Sea Sience Center (annan webbplats)

Här finns mer skolmaterial

Vill du veta mer hittar du mer om kunskapscentret, Skansen och om Stockholm Vatten och Avfalls övriga skolmaterial kan du klicka på länkarna nedan. Det finns också en länk till en pod där skolprogrammen beskrivs.

Östersjön på Skansen (annan webbplats)
Stockholm Vatten och Avfall (annan webbplats)
Röster om Östersjön. (pod)

BSSC är ett kunskapscenter om Östersjön som invigdes 11 april 2019 och har finansierats till stor del av stiftelsen BalticSea2020. Stockholm Vatten och Avfall är en del av Stockholm stad och förser 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand.

Kontakt

Sophie Lewenhaupt, pedagog Baltic Sea Science Center, sophie.lewenhaupt@skansen.se

Helena Liljestrand, projektledare Stockholm Vatten och Avfall, helena.liljestrand@svoa.se

Senast uppdaterad 5 september 2019