Sopagenterna lär eleverna om miljö, återvinning och resurser

SopagenternaSopagenterna Charlotte Larsson och Emma Engström lär ut sopsortering på Enskedefältets skola.

Vi arbetar med att lära folk hur man slänger sopor, presenterar sig sopagenterna Charlotte Larsson och Emma Engström för klass 6 a på Enskedefältets skola.

De börjar med en tankeövning.

– Tänk att ni bor i ett hus där ni gör allt ni gör till vardags – äter, sover, umgås, leker – men inga sopor får lämna huset. Hur blir det då?

Med frågan vill sopagenterna illustrera att alla sopor vi producerar blir kvar på jorden. Många i tusentals år, även om vi inte ser dem, och därför bör vi producera så lite sopor som möjligt och ta hand om de som vi inte kan undvika. Sopagenterna kommer med pedagogiska exempel på resursslöseri i samhället. När de säger att var fjärde påse mat vi köper med oss hem slängs skakar en elev skeptiskt på huvudet.

– Varje år producerar Stockholm så mycket sopor så att det skulle fylla en och en halv globen, berättar Emma.

Eleverna har stora miljökunskaper

Sopagenterna arbetar främst med årskurs två till fem, men om en lärare är intresserad kan de besöka både yngre och äldre klasser.

– Många elever har läst mycket om miljö i förskolan och har ofta ganska mycket kunskap som kan komma från många olika håll. Exempelvis har vi träffat elever som lärt sig om återvinning via datorspelet Minecraft där de har gjort glas av sand, berättar Charlotta.

Materialet är utformat av en pedagog på Stockholm vatten och det ges många konkreta exempel från elevernas närmiljö om sopor och hur de hanteras. Eleverna vet ganska mycket om det men blir förvånade när de får veta vad som händer med stadens sopor – återvinns, rötas till biogas, bränns och begravs. Samma elev som skakade skeptiskt på huvudet åt den kastade matkassen ger ifrån sig ett förvånat utrop när Emma och Charlotte berättar att många pulkbackar i Stockholm ligger ovan på tidigare sopberg.

– Ofta är eleverna jätteduktiga och vet väldigt mycket om sopsortering och återvinning, säger Charlotte.

– Det de pratar mest om är återanvändning för de har själva ärvt kläder och ibland har pyssliga barn tillverkat leksaker av gammalt material, säger Emma.

Matematik och NO-läraren Eva Renblad som bokade in sopagenterna tyckte att besöket var givande och gav eleverna mycket tankar.

– Vi pratar ofta om hållbarhet och miljö i skolan eftersom detta förekommer i flera delar av kursplanen. Eleverna har lättare att ta till sig det centrala innehållet när det kopplas till deras vardag och jag kan dessutom återkoppla till sopagenternas besök senare under undervisningen då jag fördjupar och återkopplar till vad som sagts.

Eva tycker det är en stor vinst att kunna bjuda in personer som säger samma sak som hon men på ett annat sätt i klassrummet.

– Det ger ett annat perspektiv att bjuda in de som arbetar med det, vi plockar in samhället i klassrummet.

Hon tycker att sopagenterna var lättsamma och på ett bra sätt kunde koppla det de pratade om till elevernas vardag.

– Det blir skolkunskap möter vardag. Många barn sopsorterar hemma och nu fick de i skolan höra vad som händer med det som sorterats av personer som arbetar med det.

Ringar på vattnet

I slutet av lektionen uppmanar Emma och Charlotte eleverna att rita teckningar och skicka in dem till sopagenterna. Charlotte berättar att de då får in mycket nya idéer hur vi ska hantera sopor från eleverna.

– Vi hoppas att barnen ska engagerar sig och att de kan komma med kloka förslag hur vi kan lösa de här problemen för framtiden, säger hon.

Eleverna i klass 6a inspirerades av sopagenterna att ta fram egna förslag på hur framtidens sophantering kan gå till.

– Flera var lite tysta när sopagenterna var här men innan sopagenterna avslutade lektionen uppmanade de alla elever att fundera på hur framtidens sophantering kan se ut och rita teckningar. Alla hade många idéer. Vissa valde att teckna medan andra valde att skriva.

Emma och Charlotte är glada över att få åka ut till skolor och prata om Stockholms sopor.

– Vi vill sprida medvetenhet och kunskap om miljöfrågor och sophantering. Vilka miljöproblem det finns och hur det påverkar oss, nu och i framtiden, säger Charlotte.

– Vi hoppas detta ska sprida sig till familjen och vänner genom barnen, som ringar på vattnet, tillägger Emma.

Sopagenternas besök är cirka en timme långt och kostnadsfritt för både stadens egna skolor och friskolor. Sopagenterna kommer från miljöförvaltningen tillsammans med Stockholm vatten. Om du har frågor eller vill boka besök av sopagenterna till din klass kontakta Miljöförvaltningen på avfall.miljoforvaltningen@stockholm.se.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 19 september 2016