Historielektion med skattjakt på Näringslivets historia

  •  

– Det mest spännande – och jobbigaste är att jag inte riktigt vet vart vi hamnar.

Den som säger det här och givit sig ut på detta äventyr, är Johan Sparrman, lärare i historia på Thorens Business school, som tagit med sin klass på Ekonomi-programmet till Centrum för Näringslivets historia för att göra en del i kursen Historia 1B. Häng med!

Byggnaden i Bromma som döljer en guldgruva, ser ganska oansenlig ut. Men här finns skatter från Stockholms och Sveriges näringslivshistoria bevarad som bara väntar på att bli utforskad och berättad.

Mycket är redan berättad och sammanställd av arkivets personal och finns sökbart att tillgå på arkivets hemsida. Det är intressant och roligt att se gamla propaganda- filmer om hur svenskt näringsliv vuxit fram, för att inte tala om alla gamla reklamfilmer!

Samarbete med ett företag

Det är tidig morgon och Johan har tagit med sig sin etta på Ekonomi-programmet i historia för att göra research till ett projekt som inleddes tidigare i veckan. Då besökte klassen det företag som de ska samarbeta med i kursen Historia 1B. Företaget säljer guidade turer och tipspromenader i Stockholm som företagsevents.

– Eftersom skolan har en tydlig profil och koppling till näringslivet och entreprenörskap så kändes det naturligt att förankra ämnet i verkligheten och i en affärsidé, säger Johan.


Margarita Feldman hjälper Julia Bivrin och Samuel Staf att hitta i det digra materialet.

Johans planering är att eleverna ska göra research om svensk företags-historia på Södermalm och formulera frågor till en tipspromenad som företaget kan använda. På det här viset får han in flera av kursmålen, som industrialiseringen av Sverige och demokratiseringens framväxt under 1800- och 1900-talet samt ”granskning och tolkning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder”. Både internet, böcker och arkivets originalhandlingar ska användas i uppgiften.

Historien blir levande

– Jag skulle kunna ha lektion i klassrummet med en historiebok. Men här blir historien levande. Eleverna blir historiemedvetna och får lära sig hur historia kan användas. Det handlar inte bara om att titta i ett arkiv, hur det ser ut, utan att använda det. Det är så här man ökar intresset för historia och få fler att vilja läsa mer och kanske forska, tror Johan. 

Margarita Feldman, arkivarie och ansvarig för visningar, tar emot klassen och inleder med en kort visning av det stora arkivet och berättar vilken typ av material man kan hitta, kryddat med några anekdoter: som när Arla på 90-talet gjorde ett försök att sälja mjölk i glasflaskor, Lakritspuckens återkomst och om chokladbitarna i asken Alladin. Eleverna lyssnar andäktigt.

Johan har varit i kontakt med Margarita som har skräddarsytt visningen. Hon håller en kort föreläsning om källkritik och poängterar för eleverna att även om det är originalmaterial kan urvalet av det arkiverade ge en ensidig bild. 

"Herrelöst" material

Det är första gången som Margarita förberett en workshop för en gymnasieklass.

– Till den här workshopen har jag använt ”herrelöst” arkiverat källmaterial som jag inte behöver begära tillstånd för. Normalt måste man få tillåtelse från företagen, eftersom de äger sitt deponerade arkivmaterial.

AntonGomez och Kudrat Ibragimovska forska om Blomsterfonden.

Nu har Margarita plockat fram arkiverat material om Münchenbryggeriet, Blomsterfonden, Ersta Diakonianstalt, Stockholms skofabrik, Liljeholmens stearinfabrik, Saltsjöbanan, Barnängen och Åhlén och Åkerlund som eleverna ska arbeta med. Elevernas uppdrag blir att leta igenom materialet och hitta intressanta fakta att ställa frågor om.

– Det blir som en skattjakt. Några kommer att hitta intressanta anekdoter på en gång medan andra får leta. Eleverna blir indelade i grupper och öppnar försiktigt sina kartonger och bläddrar förundrat. Eftersom det är originalhandlingar måste de ha handskar på sig.

Gustav Landegren och Caroline Vikman får all modern teknik till trots använda ett förstoringsglas. 

"Barnträdgård var är det?" undrar en elev. "Barnängen började med att tillverka bläck. Därefter munvatten och först i början av 1900-talet med tvål, upplyser Yacine Laghmari förvånat. "Margarita berättar att företaget är nedlagt men att varumärket lever kvar. En annan elev hittar att Stockholms skofabrik AB, som låg på Honsbruksgatan 19-25, tillverkade gasmasker mellan åren 1938 -1942. "Det var under andra världskriget."

Det är en nöjd lärare som ser sig runt i forskarsalen där eleverna tar sig an uppgiften med stor entusiasm.

– Det bästa är att se hur eleverna tar till sig kunskapen. Det här kommer jag definitivt göra om, säger Johan.

Centrum för näringslivets historia är en ideell förening som bevarar och berättar om medlemsföretagens historia. Arkivet är öppet för alla.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 8 maj 2017