Seminarieserier för SO-lärare: Religion, Historia och Hållbar utveckling

Vill du utveckla din undervisning i SO? Nästa år ger SO-didaktik i centrum tre av de efterfrågade DOING-serierna.

Under hösten 2016 kommer vi att erbjuda tre ämnesdidaktiska seminarieserier Doing RE (Religious Education), Doing history och Doing Sustainability. Vi har hittills vänt oss till SO-lärare på mellan- och högstadiet men eftersom efterfrågan från gymnasiet varit så stor öppnar vi nu också för gymnasiet.

Ersättning för vikarier

Seminarieserien sker som Forskning och Utveckling (FoU) inom Stockholms stad och skolan kan få ekonomiskt stöd för deltagande lärare, till exempel för vikarieersättning.

Konkret och matnyttigt innehåll

Seminarieserierna som har givits under tre år har varit mycket uppskattade och visat att behovet och efterfrågan av just sådan här ämnesdidaktisk, konkret och matnyttig professionsutveckling är stort. (Läs vad tidigare deltagare tyckt och gjort: Hur tänkte de förrBilden som källaPå jakt efter den hemliga historien och Lärare undervisar kollegor.)

Framgångsrikt och konkret koncept

Doing-serierna består av seminarier och workshops där vi tar hjälp av ämnesdidaktiska begrepp som har visat sig vara kraftfulla för att strukturera undervisningen och för att hjälpa eleverna att utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

SO-didaktik i centrum

Vi som leder kurserna är forskarutbildade SO-lärare på Globala gymnasiet och ingår i miljön SO-didaktik i centrum som finansieras av Stockholms stad. Vi driver också bloggen SO-didaktik i centrum.

Anmälan

Läs mer om innehållet i varje kurs och hur du kan anmäla dig i inbjudan:

Inbjudan till Doing RE (Religious Education)

Inbjudan till Doing History

Inbjudan till Doing Sustainability

Senast uppdaterad 10 maj 2016