Idrott och hälsa

  •  

Idrott och hälsa syftar till att eleverna ska vara fysiskt aktiva och utveckla sin allsidiga rörelseförmåga för att främja en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna fysiska förmågan. Ämnet ger även kunskaper om sambandet mellan rörelse och välbefinnande och hälsa. Kursplan idrott och hälsa grundskola och gymnasieskola. I projektet Idrott och rörelse arbetar utbildningsförvaltningen Stockholms stad för att alla elever ska få daglig fysisk aktivitet i skolan.

Idrott och rörelse på Bäckahagen

Idrott och rörelse

Forskning visar ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med att alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.

Idrott och rörelse

Forskning visar ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med att alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.