Idrott och hälsa

Idrott och rörelse på Bäckahagen

Idrott och rörelse

Forskning visar ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med att alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.

Idrott och hälsa

Idrott och rörelse

Forskning visar ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med att alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.