Idrott och rörelse

  •  

Startbild idrott och rörelse

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att alla eleverna i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.

Bakgrunden är att forskning tydligt visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Goda exempel finns redan på flera skolor. På Bäckahagens skola jobbar man med integrera rörelse i både lektioner och på raster. En annan viktig del är att stärka skolidrottsföreningarnas verksamhet för att skapa fler organiserade aktivitetstimmar i skolan. På Sandåkraskolan jobbar man medvetet med elevledda idrottsaktiviteter.

Tillsammans med idrottsförvaltningen har utbildningsförvaltningen en strategi för de elever som inte uppnår målen i idrott och hälsa. Utbildningsförvaltningen bedriver också i egen regi sedan två år tillbaka, ett pulsprojekt i ett tiotal högstadieskolor. I projektet undersöks sambandet mellan pulsträning, livsstil och skolresultat.

De olika aktiviteterna i idrott och rörelse är:

Senast uppdaterad 14 oktober 2019