Idrott och rörelse

  •  

Startbild idrott och rörelse

Alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, inriktningen är sammanlagt 60 minuters rörelse per dag utöver idrottslektionerna.

Forskning tydligt visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Bäckahagens skola är en av del skolor som integrerar rörelse under lektionstid och erbjuder rörelseaktiviteter på raster.

En annart sätt att jobba för att barn och unga ska röra sig mer är att stärka skolidrottsföreningarnas verksamhet. Då skapas fler organiserade aktivitetstimmar i skolan och eleverna leder varandra i dessa ktiviteter. Sandåkraskolan är exempel på en skola som jobbar med elevledda idrottsaktiviteter.

Tillsammans med idrottsförvaltningen har utbildningsförvaltningen en strategi för de elever som inte uppnår målen i idrott och hälsa.

Utbildningsförvaltningen har också bedrivit ett så kallat pulsprojekt i ett tiotal högstadieskolor. Projektet undersökte sambandet mellan pulsträning, livsstil och skolresultat.

Läs mer om stadens aktiviteter och evenemang för elevers idrott och rörelse:

Senast uppdaterad 28 februari 2018