Idrott och rörelse

  •  

Startbild idrott och rörelse

Alla elever i stadens grundskolor ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, inriktningen är sammanlagt 60 minuters rörelse per dag utöver idrottslektionerna.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Bäckahagens skola är en av de skolor som integrerar rörelse under lektionstid och erbjuder rörelseaktiviteter på raster. I nätverket Spring i benen delar skolor med sig av tips på hur man får in mer rörelse i skolans vardag. Läs om det på bloggen Spring i benen.  

En annat sätt att jobba för att barn och unga ska röra sig mer, är att stärka skolidrottsföreningarnas verksamhet. Genom dessa skapas fler organiserade aktivitetstimmar i skolan där elever leder varandra. Sandåkraskolan är ett exempel på en skola som jobbar med elevledda idrottsaktiviteter.

Tillsammans med idrottsförvaltningen har utbildningsförvaltningen en strategi för de elever som inte uppnår målen i idrott och hälsa.

Utbildningsförvaltningen har också bedrivit ett "pulsprojekt" i ett tiotal högstadieskolor. Projektet undersökte sambandet mellan pulsträning, livsstil och skolresultat.

Läs mer om stadens aktiviteter och evenemang för elevers idrott och rörelse:

Senast uppdaterad 28 februari 2018