Rörelse i grundsärskolan

  •  

Att röra på sig är viktigt för alla, även barn och unga. För hälsan, för koncentrationen och inlärningen. Eleverna i grundsärskolan kan behöva extra motorisk träning och stimulans för att undvika för mycket stillasittande.

Här får du tips på var och hur du hittar särskilt lämpliga rörelseaktiviteter för dina elever i grundsärskolan. Tipsen vänder sig både till dig som undervisar i ämnet Idrott och hälsa och till dig som vill hitta rörelseaktiviteter att integrera i övriga ämnen och på fritids.

Nätverket Spring i benen
Spring i benen är Stockholms grundskolors gemensamma nätverk för att öka elevernas fysiska aktivitet. Du som är grundsärskolepedagog kan söka medlemskap i nätverket. I nätverket stödjer man varandra genom att dela, inspirera och sprida goda exempel på rörelseaktiviteter och brain-breaks under skoldagen.

Fritid för alla 
Fritid för alla är ett nätverk i Stockholms stad bestående av 14 stadsdelsförvaltningar och idrotts-, kultur-, social och utbildningsförvaltningarna. Alla förvaltningar har en kontaktperson och samordnaren för nätverket är placerad på idrottsförvaltningen.

Fritid för allas uppdrag är att samordna och utveckla fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning, 7-25 år.

Aktiviteter i sim- och idrottshallar

För personer från 13 år och uppåt med funktionsnedsättning.

Gym
Tillgängliga och anpassade gymmaskiner för dig med rörelsebegränsning. Det innebär att gymmet har minst tre anpassade träningsmaskiner. Här hittar du vilka sim- och idrottshallar som har tillgängligt gym:

Drop in-aktiviteter
Man deltar fritt, utan krav på regelbundet deltagande.

Hjälpmedel vid skridskoåkning
NoFall
är ett hjälpmedel vid skridskoåkning, särskilt för den som har balanssvårigheter. Att bära en fallskydds-sele ökar stabiliteten, tryggheten och friheten utan risk för fallskador.

Fritidsnätet
Fritidsnätet är en unik webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Många som behöver extra stöd rör sig över kommungränserna för att hitta en aktivitet eller ett sammanhang som passar just dem. Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

Ungdomsgården Träffstugan

Träffstugan är en fritids- och ungdomsgård i Sköndal som ligger i södra Stockholm. Hit är du som är mellan 7-25 år och har ett rörelsehinder välkommen.

Special Olympic klassikern
Till dig som är pedagog i grundsärskolan. Anmäl era elever till Special Olympics klassiker. Spring, cykla, simma och åk skidor på hemmaplan och samla ihop till en klassisk medalj.

Parasport
Har du elever på din skola som vill pröva parasport? Vill du ha en coach till din skola som ger eleverna möjlighet att få instruktion när dom prövar en parasport?

Senast uppdaterad 3 juli 2019