Vattenvana och simkunnighet

  •  

Badkorten som delades ut i och med fjolårets satsning på vattenvana och simkunnighet bland elever i förskoleklass, gäller till och med den 30 juni 2019.

Det gäller för både de privata badkorten (som skickats till vårdnadshavare) och de badkort som distribuerats till skolorna.

Skolor bokar själva upp sig på tider hos simhallarna på www.stockholm.se/simhallar. Alternativt har samordnare Ellinor Nilsson en del kostnadsfria tider på följande bad under vårterminen: Gubbängsbadet, Bredängsbadet, Nälstabadet och Åkeshovs sim- och idrottshall. För att boka tider på dessa bad, kontakta henne via e-post: ellinor.nilsson@stockholm.se

En simsatsning riktad till elever i förskoleklass kommer att genomföras under sommaren  med kostnadsfri simskola på strandbad. Information kommer på mejl till rektorer samt i nyhetsbreven TISDAG och FREDAG under vårterminen. Information kommer också att finnas på www.stockholm.se/vattenvan från och med april 2019.

Det arbetsmaterial som har skickats ut, Barnens livräddningsskola, kan användas under vårterminen.

Träning för att bli vattenvan

Här nedan hittar du filmer om hur man kan träna vattenvana. Tänk på att det ska vara roligt och inte avskräckande. Låt det ta tid för barnet att bli bekväm i vattnet. Kom ihåg att alla barn inte har samma förutsättningar. 

Träna till exempel på:

Balans

Balansövningar i vattenkan till exempel vara att gå fram och tillbaka i bassängen för att sedan våga springa framlänges och baklänges.

Doppa

Doppa kan vara allt från att doppa en tå till att våga doppa hela huvudet. Träna gärnastegvis med attdoppa haka, öron, mun, ansikte och sedan hela huvudet. Blås ut luft när ni doppar munnen, det är en bra andningsövning. 
 

Hoppa

När ni övar på att hoppa kan ni till exempel hoppa som en studsboll upp och ner i vattnet eller hoppa från bassängkanten. Träna gärna att få huvudet under vattnet. 

Flyta på mage och rygg

Närbarnet ska lära sig attflyta på mage som ett X kan den vuxna hålla i barnets armar och vara i jämnhöjd i vattnet framför barnet. Barnets ansikte ska vara riktat mot botten på bassängen.För attflyta på rygg som ett Xkan barnets huvud vila mot den vuxnas axel som ska vara vid vattenytan. Den vuxna kan även hålla i barnets huvud med sina händer när barnet flyter på rygg.Magen ska varaså högt upp vid vattenytan som möjligt, blicken i taket och öronen under vattenytan. Det är mycket viktigt att barnet är helt avslappnat.

Glida

Närbarnet kan flyta på mage, prova att skjuta ifrån botten för att få fart och glid framåt i vattnet. Sätt ihop armarna och glid som en lång pil. Prova ävenatt skjuta ifrån väggen i bassängen.

 

Simsatsningen under 2018

Simkunnighet är viktigt för att undvika olyckor och ett krav för att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6. Satsningen för elever i förskoleklasserna har genomförts i olika delar under året. 1650 elever deltog i simskola på strandbad under sommaren och i höst har drygt 3000 elever tränat för att bli vattenvana i olika simhallar.

Del 5

Elever som har väldigt liten eller ingen vattenvana allserbjöds en intensivkurs under vinterlovet.

Del 4

Förskoleklassernaspedagoger erbjöds en kostnadsfri utbildning om hur man undervisar i vattenvana. Utbildningen hålls av Svenska Livräddningssällskapet. Inbjudan till utbildning "Så undervisar du i vattenvana" Extrainsatt datum: 10 december

Del 3

Pedagogerna i förskoleklasserna har fått möjlighet att kostnadsfritt gå och bada med sina elever i stadens simhallar. Varje skola med förskoleklasser har fått två badkort att (lämpligtvis) förvara på skolans expedition.  Pedagogerna hämtar badkorten på expeditionen och visar upp i receptionen i simhallen. Badkorten gäller i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Några korta filmer som inspiration innan ni går och tränar:

Öppettider i stadens simhallar 

Alla elever i förskoleklass har också fått kostnadsfria badkort hemskickade. De gäller även en medföljande vårdnadshavare för besök i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Del 1 och 2

I del 1 i simsatsningen erbjöds barn födda 2011–2012 inför sommaren kostnadsfri simskola i bassänger och vid strandbad som vårdnadshavare själva kunde boka sina barn på.

I del 2 i simsatsningen kunde skolorna boka simlärarledd vattenvanaträning/simskola vid fyra tillfällen i höst. Platserna är nu fullbokade men skolan kan göra förfrågningar om platser direkt till simklubbarma:

Skolor som deltar i del 2 i simsatsningen kan få ersättning för kostnader som uppstår i samband med verksamheten. Ersättningen omfattar kostnader för transport och vikarier.

Kommunala skolor konterar kostnaderna med aktivitetskoden 9016. Skolan ersätts för kostnaderna i slutet av 2018.

Fristående skolor fakturerar Utbildningsförvaltningen för kostnaderna ovan och bifogar underlag (till exempel kvitto) till:

Utbildningsförvaltningen
Ref 1278
Kund-ID STH 117
106 42 Stockholm

Skolor kan också få ersättning för egen simverksamhet för förskoleklasselever. Man kan ansöka fram till och med 30 november 2018.

(Egen simverksamhet = om skolan redan bokat upp simskola i egen regi under höstterminen för elever födda 2012. Då behöver skolan göra en kompletterande ansökan med uppgifter om antal elever uppdelat på kön till samordnaren Ellinor Nilsson: Kompletterande ansökan. Samt konterar kostnaden (kommunala skolor) eller fakturera (fristående skolor) enligt instruktionen ovan.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar, kontakta samordnarna för stadens simsatsning:

Senast uppdaterad 28 maj 2018