Vattenvana och simkunnighet

  •  

Fjolårets satsning på att ökad vattenvana och simkunnighet för elever i förskoleklass får ingen fortsättning under 2019. 

När riksdagen antog den nya budgeten så var statsbidraget för förskoleklassers vattenvana-träning indraget. Därmed kommer inga ytterligare satsningar för målgruppen att genomföras som inte redan planerats för 2019.

Detta innebär:

  • Utbildningen: Att lära ut vattenvana utgår under 2019
  • Simkurser på bad med simlärare utgår under 2019
  • Bidrag för transporter eller vikariekostnader utgår för 2019

Dessa satsningar genomförs våren 2019:

  • De badkort som skickats ut gäller fram till 30 juni. Både de privata, som skickats till vårdnadshavare, och de kort som distribuerats till skolorna.

  • Skolor bokar själva upp sig på tider hos simhallarna www.stockholm.se/simhallar. Alternativt har samordnare Ellinor Nilsson en del kostnadsfria tider på följande bad under vårterminen: Gubbängsbadet, Bredängsbadet, Nälstabadet och Åkeshovs sim- och idrottshall. För att boka tider på dessa bad kontakta henne via e-post: ellinor.nilsson@stockholm.se

  • En simsatsning kommer att genomföras under sommaren för målgruppen med kostnadsfri simskola på strandbad. Information kommer på mejl till rektorer och i nyhetsbreven TISDAG och FREDAG under vårterminen. Information kommer också att finnas på www.stockholm.se/vattenvan från och med april 2019.

  • Det arbetsmaterial som skickats ut – Barnens livräddningsskola –  kan användas under vårterminen.

  • Filmerna om hur man kan träna vattenvanan kan fortfarande ses på www.stockholm.se/vattenvan och även här på Pedagog Stockholm.

Skulle något förändras i och med regeringsbildning och budget så kommer du att kunna läsa om det på den här sidan.

Simsatsningen under 2018

Simkunnighet är viktigt för att undvika olyckor och ett krav för att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6. Satsningen för elever i förskoleklasserna har genomförts i olika delar under året. 1650 elever deltog i simskola på strandbad under sommaren och i höst har drygt 3000 elever tränat för att bli vattenvana i olika simhallar.

Del 5

Elever som har väldigt liten eller ingen vattenvana allserbjöds en intensivkurs under vinterlovet.

Del 4

Förskoleklassernaspedagoger erbjöds en kostnadsfri utbildning om hur man undervisar i vattenvana. Utbildningen hålls av Svenska Livräddningssällskapet. Inbjudan till utbildning "Så undervisar du i vattenvana" Extrainsatt datum: 10 december

Del 3

Pedagogerna i förskoleklasserna har fått möjlighet att kostnadsfritt gå och bada med sina elever i stadens simhallar. Varje skola med förskoleklasser har fått två badkort att (lämpligtvis) förvara på skolans expedition.  Pedagogerna hämtar badkorten på expeditionen och visar upp i receptionen i simhallen. Badkorten gäller i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Några korta filmer som inspiration innan ni går och tränar:

Öppettider i stadens simhallar 

Alla elever i förskoleklass har också fått kostnadsfria badkort hemskickade. De gäller även en medföljande vårdnadshavare för besök i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Del 1 och 2

I del 1 i simsatsningen erbjöds barn födda 2011–2012 inför sommaren kostnadsfri simskola i bassänger och vid strandbad som vårdnadshavare själva kunde boka sina barn på.

I del 2 i simsatsningen kunde skolorna boka simlärarledd vattenvanaträning/simskola vid fyra tillfällen i höst. Platserna är nu fullbokade men skolan kan göra förfrågningar om platser direkt till simklubbarma:

Skolor som deltar i del 2 i simsatsningen kan få ersättning för kostnader som uppstår i samband med verksamheten. Ersättningen omfattar kostnader för transport och vikarier.

Kommunala skolor konterar kostnaderna med aktivitetskoden 9016. Skolan ersätts för kostnaderna i slutet av 2018.

Fristående skolor fakturerar Utbildningsförvaltningen för kostnaderna ovan och bifogar underlag (till exempel kvitto) till:

Utbildningsförvaltningen
Ref 1278
Kund-ID STH 117
106 42 Stockholm

Skolor kan också få ersättning för egen simverksamhet för förskoleklasselever. Man kan ansöka fram till och med 30 november 2018.

(Egen simverksamhet = om skolan redan bokat upp simskola i egen regi under höstterminen för elever födda 2012. Då behöver skolan göra en kompletterande ansökan med uppgifter om antal elever uppdelat på kön till samordnaren Ellinor Nilsson: Kompletterande ansökan. Samt konterar kostnaden (kommunala skolor) eller fakturera (fristående skolor) enligt instruktionen ovan.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar, kontakta samordnarna för stadens simsatsning:

Senast uppdaterad 28 maj 2018