Vattenvana och simkunnighet

  •  

Simkunnighet är viktigt för att undvika olyckor och ett krav för att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6. Stockholms stad gör i år en storsatsning på vattenvana och simkunnighet för elever i förskoleklass. Nu är det dags för del 3 och 4 i simsatsningen! 

I del 3 i simsatsningen får pedagogerna i förskoleklasserna möjlighet att kostnadsfritt gå och bada med sina elever i stadens simhallar. Varje skola med förskoleklasser får två badkort som lämpligtvis förvaras på skolans expedition. Pedagogerna hämtar badkorten på expeditionen och visar upp i receptionen i simhallen. Badkorten gäller i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Några korta filmer som inspiration innan ni går och tränar:

Öppettider i stadens simhallar 


Alla elever i förskoleklass får också kostnadsfria badkort hemskickade. De gäller även en medföljande vårdnadshavare för besök i stadens simhallar till och med vårterminen 2019.

Del 4 i simsatsningen är ett erbjudande till förskoleklasserns pedagoger om en kostnadsfri utbildning om hur man undervisar i vattenvana. Utbildningen hålls av Svenska Livräddningssällskapet. 
Inbjudan till utbildning "Så undervisar du i vattenvana" Extrainsatt datum: 10 december  

Del 1 och 2 i simsatsningen 

I del 1 i simsatsningen erbjöds barn födda 2011–2012 inför sommaren kostnadsfri simskola i bassänger och vid strandbad som vårdnadshavare själva kunde boka sina barn på.

I del 2 i simsatsningen kunde skolorna boka simlärarledd vattenvanaträning/simskola vid fyra tillfällen i höst. Platserna är nu fullbokade men skolan kan göra förfrågningar om platser direkt till simklubbarma:

Skolor som deltar i del 2 i simsatsningen kan få ersättning för kostnader som uppstår i samband med verksamheten. Ersättningen omfattar kostnader för transport och vikarier.

Kommunala skolor konterar kostnaderna med aktivitetskoden 9016. Skolan ersätts för kostnaderna i slutet av 2018.

Fristående skolor fakturerar Utbildningsförvaltningen för kostnaderna ovan och bifogar underlag (till exempel kvitto) till:

Utbildningsförvaltningen
Ref 1278
Kund-ID STH 117
106 42 Stockholm

Skolor kan också få ersättning för egen simverksamhet för förskoleklasselever. Man kan ansöka fram till och med 30 november 2018.

(Egen simverksamhet = om skolan redan bokat upp simskola i egen regi under höstterminen för elever födda 2012. Då behöver skolan göra en kompletterande ansökan med uppgifter om antal elever uppdelat på kön till samordnaren Ellinor Nilsson: Kompletterande ansökan. Samt konterar kostnaden (kommunala skolor) eller fakturera (fristående skolor) enligt instruktionen ovan.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar, kontakta samordnarna för stadens simsatsning:

Senast uppdaterad 28 maj 2018