Vattenvana och simkunnighet i förskoleklassen

  •  

Badkorten som delades ut i och med 2018 års satsning på vattenvana och simkunnighet bland elever i förskoleklass, gäller till och med den 30 juni 2019.

Det gäller för både de privata badkorten (som skickats till vårdnadshavare) och de badkort som distribuerats till skolorna.

Skolor bokar själva upp sig på tider hos simhallarna på www.stockholm.se/simhallar. Alternativt har samordnare Ellinor Nilsson en del kostnadsfria tider på följande bad under vårterminen: Gubbängsbadet, Bredängsbadet, Nälstabadet och Åkeshovs sim- och idrottshall. För att boka tider på dessa bad, kontakta henne via e-post: ellinor.nilsson@stockholm.se

En simsatsning riktad till elever i förskoleklass kommer att genomföras under sommaren  med kostnadsfri simskola på strandbad. Information kommer på mejl till rektorer samt i nyhetsbreven TISDAG och FREDAG under vårterminen. Information kommer också att finnas på www.stockholm.se/vattenvan i maj 2019.

Det arbetsmaterial som har skickats ut, Barnens livräddningsskola, kan användas under vårterminen.

Träning för att bli vattenvan

Här nedan hittar du filmer om hur man kan träna vattenvana. Tänk på att det ska vara roligt och inte avskräckande. Låt det ta tid för barnet att bli bekväm i vattnet. Kom ihåg att alla barn inte har samma förutsättningar. 

Träna till exempel på:

Balans

Balansövningar i vattenkan till exempel vara att gå fram och tillbaka i bassängen för att sedan våga springa framlänges och baklänges.

Doppa

Doppa kan vara allt från att doppa en tå till att våga doppa hela huvudet. Träna gärnastegvis med attdoppa haka, öron, mun, ansikte och sedan hela huvudet. Blås ut luft när ni doppar munnen, det är en bra andningsövning. 
 

Hoppa

När ni övar på att hoppa kan ni till exempel hoppa som en studsboll upp och ner i vattnet eller hoppa från bassängkanten. Träna gärna att få huvudet under vattnet. 

Flyta på mage och rygg

Närbarnet ska lära sig attflyta på mage som ett X kan den vuxna hålla i barnets armar och vara i jämnhöjd i vattnet framför barnet. Barnets ansikte ska vara riktat mot botten på bassängen.För attflyta på rygg som ett Xkan barnets huvud vila mot den vuxnas axel som ska vara vid vattenytan. Den vuxna kan även hålla i barnets huvud med sina händer när barnet flyter på rygg.Magen ska varaså högt upp vid vattenytan som möjligt, blicken i taket och öronen under vattenytan. Det är mycket viktigt att barnet är helt avslappnat.

Glida

Närbarnet kan flyta på mage, prova att skjuta ifrån botten för att få fart och glid framåt i vattnet. Sätt ihop armarna och glid som en lång pil. Prova ävenatt skjuta ifrån väggen i bassängen.


Kontakt

Ellinor Nilsson, ellinor.nilsson@​stockholm.se, tel 076–124 85 44
Eva Krantz, eva.krantz@stockholm.se, tel 073- 595 76 35 

Senast uppdaterad 28 maj 2018