Inkludering

  •  

Inkludering bild

I Sverige talar vi ofta om att vi ska ha en "skola för alla" - en skola utan förlorare. Med det menas att den gemensamma skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling.

Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen. Det innebär att skolan ska ge plats för alla barn utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmågor och endast i undantagsfall skiljas från den ordinarie gruppen.

Skolan ska erbjuda en inkluderande utbildning som bygger på strävan att inkludera ett ökande antal elever med särskilda svårigheter in i reguljär undervisning och skola.

Att sända barn till särskilda skolor, eller sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis, bör vara en undantagslösning.

Bostonprojektet leder till inkludering

Grundtanken med inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för flera elever – oavsett förutsättningar och förmågor – i samma klassrum.

Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola.

Inkludering berikar alla elever

På Björkhagens skola är det inte konstigt att vara annorlunda. Alla duger som de är, säger rektor Ingela Fondin. Och det är berikande för alla elever.

Inkludering