"Inkludering berikar alla elever"

  •  

Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola.Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola.

 – På Björkhagens skola är det inte konstigt att vara annorlunda. Alla duger som de är, säger rektor Ingela Fondin. Och det är berikande för alla elever.

Här har de under en längre tid arbetat med inkludering. Ambitionen är att alla barn i upptagningsområdet ska gå i vanlig klass och följa den reguljära undervisningen – med stöd av specialpedagoger eller resurspersoner.

Men det var av en ren tillfällighet det började och frågan var: tänker vi rätt?

– Det föll på våra lokaler. Alla klassrum var fulla och vi hade inga lokaler som lämpade sig för mindre undervisningsgrupper. Samtidigt ville vi skapa förutsättningar för att ingen av våra elever skulle sättas i särskilda undervisningsgrupper och bli exkluderade.

Så blev det. Och med erfarenheterna från Bostonprojektet vet hon att de tänkte rätt.

– Bostonprojektet blev en bekräftelse, och den absolut bästa kompetensutvecklingen jag någonsin fått.

Satsning på elevassistenterna

Ett resultat av Bostonprojektet är att man valde att satsa på elevassistenterna.

– Eftersom assistenterna tillbringar mer tid med eleverna och som regel har låg pedagogisk utbildning, valde vi att satsa på dem. Helst skulle jag vilja att alla fick handledning, men det handlar om resurser, säger Ingela och medger att det blev lite gnöl bland lärarna.

Ingela anlitade Skolstödsenheten som skräddarsydde en kurs där deltagarna fick utbildning i alla diagnosers bemötande och vad som är optimalt för deras lärande.

För att inkludering ska fungera är det förutom ledarskapet viktigt att det är väl förankrat hos hela personalen och föräldrarna.

– Vuxna kan vara oroliga för hur deras barn ska bli mottagna i klassen. Men förklarar man för barnen att en klasskamrat har ett annorlunda beteende, så accepterar de det som vilken sak som helst. Det blir inget konstigt med det.

Sommarpsalm med teckenspråk

Ingela berättar om när en elev med Downs syndrom som behövde teckenspråkstolk i undervisningen skulle introduceras i klassen,  endast mottogs av frågan om inte de andra också kunde få lära sig teckenspråket. Till skolavslutningen sjöng och tecknade hela klassen Den blomstertid nu kommer!

Ingela är noga att poängtera att hon inte är emot undervisning i särskilda grupper – om det gagnar barnet. Inkludering är inget självändamål. Varje gång en diagnos konstaterats måste man ställa frågan: Vad är bäst för det enskilda barnet? och tar ett exempel:

– En elev med diagnos som inkluderats hos oss från förskoleklass upp till femman, fattade vi det gemensamma beslutet med föräldrarna att flytta eleven till en mindre undervisningsgrupp. Det gynnade eleven, säger Ingela.

Alla måste vara med

Alla som arbetar på Björkhagens skola måste anamma vad det innebär att arbeta på en inkluderande skola. Ingela vet inte om någon slutat eller avböjt en tjänst på grund av detta.

– Det är ett ständigt pågående värdegrundsarbete – vårt uppdrag är att möta elever, var de än befinner sig i sin utveckling.

Var hon själv befinner sig – rent fysiskt –  när hon inte är ute i skolans lokaler, vet däremot alla elever.

– Varenda elev vet var jag finns.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 29 januari 2013