Inga barn föds med fördomar

  •  

Foto: Robert BlombäckFoto: Robert Blombäck

Under rubriken Barn föds inte med fördomar, har eleverna på Johan Skytteskolans mellanstadium under våren arbetat med att öka gemenskapen och acceptansen för olikheter.

Klass 6b är en av klasserna som deltagit i projektet. Med Barnkonventionen som utgångspunkt har eleverna vänt och vridit på tankar kring alla sorters fördomar, olikheter och gemenskaper. De har tittat på film, skrivit egna uppsatser och diskuterat i smågrupper och i helklass.

Inte väja för svåra frågor

Samtal kring sådant som människors lika värde, rättigheter, fördomar och diskriminering rymmer mycket som kan vara svårt att ta upp med eleverna.

– Men vi ska inte väja för komplexa och komplicerade frågor. Det är min uppgift som lärare att hantera dem, säger Karin Rosshagen, klassens mentor som också fungerat som samordnare för skolans arbete med projektet.

Klass 6B:s arbete har bland annat mynnat ut i en egen klasskonvention, en lista med tio punkter på sådant som krävs för att det ska kännas tryggt och trevligt i skolan och för att alla ska trivas i klassrummet.

Ett sätt att arbeta med värdegrunden

Projektet är skapat av Glada Hudik-teatern som har som uppdrag att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda, och som avslut fick eleverna komma till Globen och se deras version av Trollkarlen från Oz.

– Att arbeta med projektet har varit mer positivt än jag trodde från början. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i skolan, men projektet har gett oss ordentligt med tid för att fokusera på de meningsfulla uppgifter som jag tycker projektplanen innehåller, säger Karin Rosshagen.

Vill du vara med?

 Är du och din klass intresserad av att delta nästa år? Den 27 oktober hålls ett informationsmöte på Konradsberg. Läs mer här. 

Helene Lumholdt

Läs mer i utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm nr 3.

Senast uppdaterad 3 oktober 2016