Nätverk för inkludering

  •  

Specialpedagogiskt nätverk kring inkludering

Stockholms kommunala grundskolors specialpedagoger har ett nätverk kring inkludering.

Under 2012 började en grupp specialpedagoger från 15 utvalda grundskolor i Stockholm att träffas en gång varje månad för att diskutera, utveckla och stödja varandra kring inkluderingsarbetet ute på sina skolor.

Vid första träffen presenterade pedagoger och skolledning från varje skola tillsammans sitt arbete och visioner kring inkludering.

Presentationerna visade att det görs ett otroligt jobb och att det finns en stark vilja till att utveckla skolor där alla elever, oberoende av förutsättningar kan lära och utvecklas tillsammans i samma klasser. 

En mötesplast för erfarenhetsutbyte

Syftet med nätverket är att specialpedagogerna ska få en mötesplats där de tillsammans kan stöta och blöta olika aspekter kring inkludering. Förhoppningen är att nätverket ska ge inspiration, nya infallsvinklar och pedagogiskaverktyg att använda i det arbetet för inkludering av elever i behov av särskilt stöd.

Följ bloggen om elever i behov av särskilt stöd

Du kan följa bloggen om elever av behov  av särskilt stöd på Pedagog Stockholm. Decirée Jokinen ansvarar för bloggen och hon rapporterar bland annat om nätverksträffarna för inkludering här

Kontaktperson

Decirée Jokinen
deciree.jokinen@stockholm.se

Läs om aktuella nätverksträffar

Läs om aktuella nätverksträffar på bloggen Elever i behov av särskilt stöd.

Senast uppdaterad 15 januari 2013