Internationellt

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

Anta att du och några kolleger väldigt gärna skulle vilja dra igång ett internationellt projekt på skolan. Här följer några tips på hur ni kan tänka för att resultatet ska bli lyckat för skolan.

Utgå alltid från det egna utvecklingsbehovet

Fundera över vad ni skulle göra om ni hade en påse extra pengar. Vilka delar av skolans verksamhet skulle ni vilja utveckla eller förstärka? Vad är det ni inte kan göra idag? På vilka sätt skulle ett internationellt utbyte kunna ge ytterligare en dimension? Ett projekt ska ju inte ligga utanför det ordinarie arbetet, utan just ge något extra.

Tänk igenom partnerskapet noga

Med vem vill ni göra det? Hurdana bör era partnerskolor vara? Vilka ska vara med i er skola och på vilka grunder? Arbetslag? Ämnesgrupper? Ska elever meritera sig för deltagande?

Välj program

Först nu är det dags att se vilket program som passar er idé och era behov bäst.

Förankra på alla nivåer

Se till att ha skolledningens aktiva stöd, annars blir det sällan bra. Skolledningen är garanten för att projektet inte blir ett bloss i natten, roligt och värdefullt för dem som deltog, så länge det varade.

Försök få med alla på något vis

Delaktighet och öppenhet är nyckelord för lyckade projekt där ett resultat lever kvar och införlivas i ordinarie verksamhet. Lägg därför mycket möda på att driva idén tillsammans med skolledningen så att det blir hela skolans angelägenhet.

Tänk långsiktigt

Ha en plan redan från början för hur resultat och erfarenheter ska spridas och omsättas i andra delar av er verksamhet. När projektet är slut kan det vara svårt att hålla intresset vid liv.

Har ni gjort allt detta och kan beskriva er idé på ett bra sätt, ökar era chanser att få bidrag. Kom också ihåg att det viktigaste resultatet av ett projekt ofta är själva processen – det är i arbetet som eleverna lär sig respekt, tolerans, ansvar, bemötande, demokrati etc.

Global Citizen programme

Global Citizen programme

Stockholms elever är pionjärer i ett globalt samarbete med Indien. Skolledare, lärare och elever knyter täta band med företag, universitet, forskare och skolor i Indien.

Sommarlov i Kambodja

Sommarlov i Kambodja

Vardagen för en lärare i Kambodja skiljer sig en hel del från en i Sverige. Vi har träffat Janna och Jenny från Grimstaskolan som har erfarenhet av båda världarna.