Global Citizen programme

  •  

Stockholms elever är pionjärer i ett globalt samarbete med Indien. Skolledare, lärare och elever knyter täta band med företag, universitet, forskare och skolor i Indien. Tillsammans bidrar de till en kunskapsspridning om globaliseringens möjligheter och ansvar.

http://www.youtube.com/watch?v=eJBNv463n2A

Nästa generation får redan på gymnasiet vänja sig vid att ha hela världen som arbetsplats. I ett unikt projekt mellan Stockholm stads gymnasieskolor universitet och företag skapas framtidens arbetsform där utbildning och affärsverksamhet knyter täta band och utvecklar en naturlig kunskapsöverföring.

Global Citizen Project har målsättningen att öka kunskapen om de möjligheter och det ansvar som det innebär att leva i en global värld. Projektet omfattar skolledare, lärare och elever och fokus är Indien och Kina.

Teori och praktik

Eleverna kommer både från de studieförberedande och från de yrkesförberedande programmen. Fordonselever har fått värdefull kunskap från praktik på Scanias fabrik i Shanghai och designelever har besökt H&Ms fabrik i Dehli där de fått uppleva produktionen i praktiken. Elever har också gjort projektarbeten på Tieto och Sandvik i Pune i Indien och fältarbeten i södra Goa tillsammans med Indiska collegestudenter samt i Shanghai.

 

Kulturell förståelse

Dessa erfarenheter ger en större förståelse för den globala arenan som eleverna kommer att röra sig på efter att de har avslutat sina studier. Det är lätt att se vilka vinster som det här projektet för med sig. Det ger deltagarna kulturell förståelse, vikten av utbildning och forskning, insikter om den globala arbetsmarknaden, insikt om företags CSR-arbete (Corporate Social Responsibility), förståelse för entreprenöriellt tänkande m.m. Med ökade kunskaper inom dessa områden så kommer våra ungdomar vara konkurrenskraftiga på den globala utbildnings- och arbetsmarknaden.

Global utbildning

För skolledare och lärare har Global Citizen inlett ett nära samarbete med det Indiska företaget HCL. Detta projekt Stages for Innovation Sweden – India har till syfte att öka förståelse mellan global affärsverksamhet och global utbildning, men även att skapa en kunskapsarena för privat och offentlig forskning.

Fyra gånger per termin erbjuds även seminarietillfällen fyllda med värdefulla kunskaper som underlättar för företag, forskning och skolor i en globaliserad värld.

Kontaktpersoner

Programansvarig
Lennart Kågestam
lennart.kagestam@stockholm.se

Gunilla Söderström
gunilla.soderstrom@stockholm.se

Senast uppdaterad 12 december 2012