Sök bidrag till ett EU-projekt

  •  

Lärare och elever på utflykt till Tekniska museet i Kosice, SlovakienLärare och elever på utflykt till Tekniska museet i Kosice, Slovakien

Är du en av dem som varit sugen på att göra ett internationellt samarbetsprojekt med dina kollegor och elever, men slagit det ur hågen när du fått höra hur krångligt det är att söka?

– Var inte rädd för byråkratin. Man får mycket hjälp av Universitets- och högskolerådet, säger Rickard Himre, lärare vid Thorildsplans gymnasium som hittills deltagit i två projekt, och fler ska det bli.

Rickard Himre undervisar i samhällskunskap och filosofi på elprogrammet. När vi träffades för tre år sedan hade han just kommit hem från Poltar i Slovakien där han tillsammans med elever och kollegor varit på ett femdagars besök.

Det var den sista av sex utbytesresor som genomförts under den tvåårsperiod som projektet pågått. Nu återstår det bara att skriva en slutrapport och utvärdera projektet, som genomförts med medel från  Internationella programkontoret som numera en del av Universitets- och högskolerådet. Det är ett stort arbete som återstår, men Rickard ser det inte så betungande.

– I både slutrapporten och utvärderingen får man hjälp med färdiga frågor att besvara. Man ska skriva på engelska, men då delrapporten skulle skrivas fick jag bråttom så jag skickade jag in den på svenska, och det gick bra, säger Rickard.

Effekterna av konsumtionen

Första gången elprogrammet deltog i ett utlandsprojekt deltog skolor från Nederländerna, Frankrike och Italien (Sicilien) och tillsammans undersökte de konsumtionsvanor och miljöeffekter och hur det skilde sig länderna emellan. Då var det var en kollega som drog det tyngsta lasset, berättar Rickard.

Den här gången har han fått hjälp av Katja Mölsä, svensk- och engelsklärare i arbetslaget och den som tillsammans med Rickard hållit i projektet från Sverige.

De letade inte projekt själva utan blev tillfrågade av partnerskolan från Nederländerna som de lärt känna, om de ville delta i ett projekt med solen som tema – ur olika perspektiv.

– Kontakten var redan etablerad och det var enkelt att enas kring projektet. Har man dessutom genomfört ett projekt har man mycket gratis, säger Rickard.

Erasmus+ mobilitet skola

Partnerskolorna, som i det här projektet blev en skola från Slovakien, Tyskland, Italien, Norge och Nederländerna har både före och under projektets gång kunnat samarbeta via en e-plattform där de bollat idéer och synpunkter med varandra. Där arbetade de fram den gemensamma projektplanen som slutligen bifogades ansökan till Comenius, nuvarande  Erasmus+ mobilitet skola.

– Alla deltagande länder var tvungna att lämna in varsin ansökan till respektive programkontor och få den godkänd. I ansökan måste det tydligt framgå vilka syften och mål samarbetsprojektet har samt den beräknade kostnader för resan, vilket inte är det enklaste. Men man får hjälp av programkontorets personal, försäkrar Rickard.

EU-projektet täcker alla kostnader för lärare och elever under resorna, men elevernas deltagande bygger på att de kan erbjuda varandra bostad när de besöker varandra.

Alla elever som ville fick skicka in en intresseanmälan och alla lärare i arbetslaget på elprogrammet har deltagit och varit med på åtminstone någon av resorna.

Projektet en del av undervisningen

Både Katja och Rickard är övertygade om att det aldrig skulle fungerat om de inte fått med sig sina kollegor.

– Det går inte att göra ett sådant här projekt vid sidan av undervisningen, det är helt ogörligt. Det handlar om att alla lärare i arbetslaget kan koppla projektets deluppgifter till den egna undervisningen och kursmålen, säger Rickard.

Lärare och elever på elprogrammet har endast positiva erfarenheter av EU-projekten. Det har stärkt gemenskapen mellan kärnämnes- och yrkeslärarna och mellan eleverna på teknik- och yrkesprogrammen.

– Det kulturella utbytet har varit bra. Eleverna har fått se varandras skolsystem att tagit del av varandras kulturer och vanor. Det är roligt att kunna erbjuda elever resor till platser dit de annars inte skulle resa, säger Katja och berättar att flera elever har fått vänner för livet som de fortsatt att träffa.

– Engelskakunskaperna har integreras på ett naturligt sätt. Jag har haft elever som tidigare knappast vågat prata på lektionerna. Men efter resorna talar de obehindrat. De har vuxit med uppgiften, konstaterar Katja.

Svårt att hitta gemensam tid

Det som varit svårast i projekten är att hitta tid, framförallt gemensamma tider till förberedelser både på hemmaplan och med partnerskolorna.

– Ett oväntat hinder var alla olika tider vi har för skollov och helgdagar i de olika länderna, säger Katja.

Sedan Comenius upphört är det möjligt att söka skolpartnerskap inom EU-kommissionens alla program genom Universitets- och högskolerådet. UHR. Inför vare ansökningsomgång anordnas informationsmöten och skrivarstugor runt om i landet. Till exempel har du som vill söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ strategiskt partnerskap eller Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning informationsmöten redan den 23 och 30 november. Rickard rekommenderar att man deltar i dessa.

– Sedan bör man undvika att göra om projekt med samma skola, som vi gjorde. Sannolikheten att man får igenom sin ansökan minskar då. Syftet är ju att man ska skapa nya relationer med så många som möjligt, säger Rickard.

Se bilderna från deras avslutande resa till Poltar i Slovakien.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 9 november 2018