Vägen till Nobelpriset går via världens lärare

  •  

Nobel Teacher SummitBernard L Feringa, Shirin Ebadi, Ola Rosling, Johan Rockström, Anna Ekström och Lars Heikensten medverkar på Nobel Teacher Summit

I snart ett års tid har Annika Hedås Falk arbetat med att utveckla ett pedagogiskt koncept med Nobel Center i samarbete med staden. Det ska ta till vara Nobelprisets förmåga att inspirera både elever och lärare att själva söka kunskap, att ifrågasätta och att vilja förstå och förbättra världen.

Nu når projektet nya höjder i och med att en ny internationell konferens kommer att gå av stapeln i Münchenbryggeriet i Stockholm den 6 oktober.

– I en tid då vetenskap och fakta ifrågasätts är lärarnas roll i samhället oerhört betydelsefull. Vi vill ge lärarna en arena att diskutera de utmaningar som vårt samhälle står inför och ge dem verktyg för att aktivt kunna arbeta för en bättre värld tillsammans med sina elever, säger Annika som är projektledare.

Lärare från hela världen på Nobel Teacher Summit

600 lärare från hela världen bjuds in för att lyssna, möta och samtala med varandra, tidigare Nobelpristagare och internationellt erkända forskare. Vetenskapens roll i skolan, kampen för barns rättigheter och lärares professionella utveckling kommer att diskuteras under dagen.

De åtråvärda biljetterna kostar  600 kronor och går att boka. 

– Men det gäller att boka snabbt för det är först till kvarn som gäller, säger Annika.

Konferensprogrammet kommer att växa fram under sommaren. Två Nobelpristagare är redan klara för medverkan, Bernard L Feringa som fick nobelpriset i kemi 2016 och Shirin Ebadi, fredspristagare 2003.

Annika lyfter också fram Ola Rosling, medgrundare av stiftelsen Gapminders, medverkan. Han är son till Hans Rosling som Annika tycker var en av världens bästa lärare.

Andra medverkande under dagen är Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister samt Lars Heikensten, vd på Nobelstiftelsen.

Nobel Teacher Summit är det första internationella evenemanget inom ramen för det globala nätverk som är grunden i Nobel Centers skolsatsning. Nobel Teacher Summit är tänkt att bli en årlig återkommande konferens.

Digitalt lektionsmaterial om Nobelprisen

Annika berättar att många skolor frågar efter material för att snabbt kunna jobba med de nya Nobelprisen i undervisningen. Därför ska Nobel Center ta fram ett nedladdningsbart lektionsmaterial kort efter att de nya Nobelprisen tillkännagivits. Den digitala plattformen blir ett komplement till fysiska besök i huset och en resurs för lärare och skolor. Vid Nobel Teacher Summit kommer lärare från både Stockholm och andra delar av världen att ges möjlighet att ge input på vad de skulle ha störst nytta av.

Konceptutvecklingen av såväl skolprogram, digitala resurser som lärarfortbildningar för Nobel Center fortsätter och lärare och skolledare kommer att bli inbjudna till att delta i arbetet.

Vill du vara med och påverka? Mejla annika.hedas-falk@nobelcenter.se

Samarbetet mellan skolan och Nobelstiftelsen

Den grundläggande ambitionen för verksamheten i Nobel Center ska vara att ge lust till att utforska, lösa problem och att skapa; att locka till lärande och, att inspirera till tankar och att väcka engagemang. Nobel Center ska erbjuda en bred pedagogisk verksamhet som med utgångspunkt från skolans läroplan kan fungera som resurs och komplement till undervisningen i skolan. Samarbetet kommer också att innebära att lärare och skolledare kommer att ha möjlighet att ta del av Nobelstiftelsens andra resurser som till exempel kontakter med forskare, museer och pedagogiska science center i hela världen. Projektsamarbetet kommer att pågå till sista maj 2018.

Skolor kan boka teaterföreställningen "Skandal". Det är ett explosivt sång- och dansdrama om de kvinnliga Nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin. Föreställningen fungerar både som historielektion och diskussionsunderlag i frågor som rör genus och forskning.

Monica Eriksson
monica.e.eriksson@stockholm.se

Senast uppdaterad 8 juni 2017