Att söka pengar

 •  

Det vanligaste sättet att jobba internationellt på en skola är att delta i ett av de så kallade program som finns.

Programmen hjälper lärare och skolor med att hitta internationella kontakter och höja kvaliteten i verksamheten, både genom pengar och genom samarbeten och nätverk. 

Programmen har lite olika inriktningar, vi har sammanställt en del. En fullständig förteckning över de program som finns hittar du på programkontorets webbplats. Mer om själva programmet hittar du på Internationella programkontorets webbplats.

Norden

 • NORDPLUS - utbyten och samarbetsprojekt

Europa

 • e-twinning - mailprojekt
 • Erasmus+ – förskola och skola
 • Grundtvig - vuxenutbildning
 • Leonardo da Vinci da Vinci - yrkesutbildning och  kompetensutveckling
 • Visbyprogrammet (Svenska Institutet)
 • Ungdomsprogrammet (Ungdomsstyrelsen)

Hela världen

 • Atlas  - fritt valt tema, fritt valt land
 • Athena – ömsesidiga utbyten med utvecklingsländer för elever på gymnasiets yrkesprogram
 • Globala skolan – kurser, seminarier och gruppresor till utvecklingsländer

Ansökan

En bra ansökan kännetecknas av tydlighet – den som läser ska genast förstå vad skolan eller du vill göra. Därför bör man försöka vara så konkret som möjligt. Ansökan gör du elektroniskt och det finns gott om stödmaterial att använda när man fyller i den.

Den stora delen av ansökan består av:

 • Projektbeskrivning -  mål, resultat, effekter
 • Huvudfokus – ämnesområden, teman
 • Implementering – ansvarsfördelning, kommunikation, integrering i verksamheten, utvärdering och spridning
 • Deltagare och aktiviteter – vilka som är med och vad de ska göra, var och när.

Det är viktigt att det tydligt framgår att målen är realistiska och konkreta. Även den europeiska dimensionen ska vara tydlig. Det betyder att du måste visa att ni inte skulle nå samma resultat ensamma eller med enbart svenska skolor.

Det ska vara tydligt vem som ska göra vad och varför och hur det ni gör ska integreras i er ordinarie verksamhet. Du ska också visa att det finns en plan för utvärdering och spridning av resultatet.

Tänk på att de som bedömer ansökan gärna ser att utdelade medel gör så stor nytta som möjligt, och inte enbart berör skolan som deltar under den avgränsade tid partnerskapet pågår.

Piece of cake!

Sök partners

Det finns flera sätt att hitta en samarbetspartner. Kanske är det någon på din skola som redan har kontakter. Men du kan också åka på ett kontaktseminarium som just är till för att bilda partnerskap och enas kring en projektidé.

Kontaktseminarierna har ofta speciella teman och arrangeras flera per år. Det finns kontaktseminarier för skolan inom Erasmus+, för vuxenutbildningen inom Grundtvig, inom Leonardo da Vinci för yrkesutbildningen.

Du kan också hitta en partner genom webbtjänsten eTwinning. Den ger även möjlighet till att virtuella samarbeten, vilket ofta är en bra början till ett partnerskap.

Du kan även hitta partners via nätet, via databaser. Vi har samlat länkar till olika organisationer som kan vara intressanta för dig i länklistan högst upp till höger på den sidan.

Senast uppdaterad 21 november 2012