Att söka partners

  •  

Sök partners

Det finns flera sätt att hitta en samarbetspartner. Kanske är det någon på din skola som redan har kontakter. Men du kan också åka på ett kontaktseminarium som just är till för att bilda partnerskap och enas kring en projektidé.

Kontaktseminarierna har ofta speciella teman och arrangeras flera per år. Det finns kontaktseminarier för skolan inom Comenius, för vuxenutbildningen inom Grundtvig, inom Leonardo da Vinci för yrkesutbildningen.

Du kan också hitta en partner genom webbtjänsten eTwinning. Den ger även möjlighet till att virtuella samarbeten, vilket ofta är en bra början till ett partnerskap.

Du kan även hitta partners via nätet, via databaser. Nedan finns länkar till några av de största.

Senast uppdaterad 20 november 2012