En bra ansökan

  •  

En bra ansökan kännetecknas av tydlighet – den som läser ska genast förstå vad skolan eller du vill göra. Därför bör man försöka vara så konkret som möjligt. Ansökan gör du elektroniskt och det finns gott om stödmaterial att använda när man fyller i den.

Den stora delen av ansökan består av:

  • Projektbeskrivning -  mål, resultat, effekter
  • Huvudfokus – ämnesområden, teman
  • Implementering – ansvarsfördelning, kommunikation, integrering i verksamheten, utvärdering och spridning
  • Deltagare och aktiviteter – vilka som är med och vad de ska göra, var och när.

Det är viktigt att det tydligt framgår att målen är realistiska och konkreta. Även den europeiska dimensionen ska vara tydlig. Det betyder att du måste visa att ni inte skulle nå samma resultat ensamma eller med enbart svenska skolor.

Det ska vara tydligt vem som ska göra vad och varför och hur det ni gör ska integreras i er ordinarie verksamhet. Du ska också visa att det finns en plan för utvärdering och spridning av resultatet.

Tänk på att de som bedömer ansökan gärna ser att utdelade medel gör så stor nytta som möjligt, och inte enbart berör skolan som deltar under den avgränsade tid partnerskapet pågår.

Piece of cake!

Senast uppdaterad 20 november 2012