För lärare och skolledare

  •  

Lärare, skolledare och annan pedagogisk personal kan söka individuella stipendier tre gånger per år inom Comenius och Grundtvig fortbildning.

Man kan söka pengar för:

  • fortbildningskurser
  • konferenser
  • jobbshadowing
  • förberedande besök
  • kontaktseminarier

Viktigt att komma ihåg är att det hela ska ha en tydlig europeisk dimension. Med det menas att kursen eller konferensen måste samla deltagare från flera länder. Det finns en databas för kurser du kan söka, men du kan också få medel för kurser du hittar på annat sätt. Kravet på en europeisk dimension gäller även för dessa.

Du kan även söka pengar för att skapa kontakter, genom Comenius och Grundtvig, och för yrkesutbildning även genom programmet Leonardo da Vinci. Du söker individuella pengar för ett förberedande besök hos en tilltänkt partner eller för att delta i ett s.k. kontaktseminarium. Dessa anordnas i flera EU-länder just med syftet att lärare och skolledare som vill sätta igång med ett projekt ska få chansen att träffas.

Om du vill starta ett samarbete med ett land utanför Europa, kan du också söka medel för ett förberedande besök inom ramen för programmet Atlas. Ansökan sker två gånger per år. Inom Atlas kan du även söka medel till ett delta i konferenser utanför Europa. Det går att söka  fyra gånger per år.

Senast uppdaterad 20 november 2012