För skolan - Norden och Östersjön

  •  

Nordiska ministerrådets medel för stöd till nordiskt samarbete, Nordplus, innefattar numer inte bara de nordiska länderna med Färöarna, Grönland och Åland utan även de baltiska staterna samt i vissa fall Ryssland.

Det man kan söka medel för är:

  • Mobilitet – klassutbyten, elevutbyten o praktik, lärarutbyten, utbyten för annan pedagogisk personal, förberedande besök
  • Projekt
  • Nätverk

I Nordplus Junior för skolan kan du söka medel för utbyten mellan två skolor, klassutbyten och lite större utvecklingsprojekt. I Nordplus Vuxen kan vuxenutbildningsanordnare ansöka om medel till samarbeten och projekt. 

Svenska Institutet har hand om medel för utbyten runt Östersjön i det s k Visbyprogrammet som omfattar de baltiska länderna, Ryssland, Vitryssland och Ukraina av vilka de tre sistnämnda är prioriterade.

Senast uppdaterad 5 april 2017