För skolan - Norden och Östersjön

Nordiska ministerrådets medel för stöd till nordiskt samarbete, Nordplus, innefattar numer inte bara de nordiska länderna med Färöarna, Grönland och Åland utan även de baltiska staterna samt i vissa fall Ryssland.

Det man kan söka medel för är:

  • Mobilitet – klassutbyten, elevutbyten o praktik, lärarutbyten, utbyten för annan pedagogisk personal, förberedande besök
  • Projekt
  • Nätverk

I Nordplus Junior för skolan kan du söka medel för utbyten mellan två skolor, klassutbyten och lite större utvecklingsprojekt. I Nordplus Vuxen kan vuxenutbildningsanordnare ansöka om medel till samarbeten och projekt. Det finns också andra delar inom Nordplusprogrammet som du kan läsa mer om på Programkontorets webbplats.

Svenska Insitutet har hand om medel för utbyten runt Östersjön i det s k Visbyprogrammet som omfattar de baltiska länderna, Ryssland, Vitryssland och Ukraina av vilka de tre sistnämnda är prioriterade.

Senast uppdaterad 20 november 2012