För yrkesprogrammen

  •  

För gymnasiets yrkesprogram finns, förutom Leonardo da Vinci partnerskap och utvecklingsprojekt, också möjligheten att ansöka om utbytesprojekt där elever får göra en del av sin praktik, 2-36 veckor, i ett annat europeiskt land.

Elever som vill göra sin praktik i ett annat land i världen har möjligheter till det genom programmet Atlas som ju handlar om utbyten med länder utanför Europa i första hand. Skolan kan även ansöka om medel för ett förberedande besök för att ordna praktikplatser eller inför ett partnerskap.

En möjlighet till samarbete med utvecklingsländer är det SIDA-finansierade programmet Athena. Syftet med programmet är att öka elevernas förståelse för biståndsverksamhet, förutom att stärka yrkeskompetens, språkintresse och förståelse för andra kulturer. Du kan även ansöka om medel för en planeringsresa inför ett utbyte.

För skolor med intresse för bistånds- och utvecklingsfrågor finns även Den Globala skolan som arrangerar kurser och seminarier samt resor till utvecklingsländer (Den Globala Resan).

Senast uppdaterad 20 november 2012