Slättgårdsskolan firar FN hela veckan

 •  

Christel Alneskog, Maria Johnsson och Kibar Aygün arbetar tillsammans på Slättgårdsskolan.Christel Alneskog, Maria Johnsson och Kibar Aygün arbetar tillsammans på Slättgårdsskolan.

Den 24 oktober är det FN-dagen. Det brukar uppmärksammas i många skolor och klassrum. På Slättgårdsskolan i Bredäng finns en lång tradition att integrera firandet i undervisningen.
– Eleverna får förståelse för vad FN och barnkonventionen är och varför vi firar FN-dagen, säger Maria Johnsson.

Vi har hälsat på i årskurs 3 där bland annat Christel Alneskog, Maria Johnsson och Kibar Aygün förberett årets firande tillsammans med eleverna. De har arbetat tillsammans i ca 15 år och har viss rutin.

Slättgårdsskolan är en F–9-skola med ca 530 elever. De flesta eleverna är födda i Sverige men många elever är flerspråkiga och läser modersmål. För närvarande finns undervisning på ca 40 olika språk. Det finns ett naturligt intresse för vad som händer i omvärlden. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och fred på jorden engagerar eleverna.

Viktigt fadderskap

Skolan har sedan många år tillbaka låtit eleverna i årskurs 3 introducera och ta hand om förskoleklassen i ett fadderskap. Det innebär att eleverna planerar in någon aktivitet ungefär en gång varje månad med sin fadderklass.

– FN-dagen har blivit treornas kick-off för fadderskapet. Det är en bit in på terminen eftersom det tar en tid att skola in de nya eleverna. Det är roligt att se hur våra treor växer när de får vara faddrar åt förskoleklassen. De minns själva hur det var när de var nya: ”Nu är det vi som ska lära de nya eleverna”, säger Christel.

Själva FN-dagen kommer eleverna från högstadiet ner till eleverna på lågstadiet och hjälper till.

Årskurs 3 har förberett sig hela veckan innan FN-veckan för att kunna redovisa för sin förskoleklass. Eleverna har läst Barnkonventionens olika artiklar och sedan illustrerat dem. Teckningarna har de sedan hängt upp med klädnypor på en lång tvättlina och ska redovisas för förskoleklassen.

– Då vi researchade om hur det egentligen ser ut i världen kunde barnen konstatera att en del länder som skrivit under Barnkonventionen bryter mot den. Det har blivit ingångar till många bra diskussioner i klassen. ”Varför finns det gatubarn och varför lever barn på soptippar? Varför har vi det så bra?” Orättvisorna väcker många frågor.

Fri skolmat ingen självklarhet

Lärarna har bland annat använt sig av skolmaterial på FN.se och låtit eleverna se hur skolbarnen i Etiopien har det. Där pågår ett FN-projekt om skolmat som engagerat eleverna.

– Fri skolmat tar de för givet. De visste inte att det inte är en självklarhet i resten av världen. Det har fått till följd att vi kunnat diskutera skolmaten. Idag har eleverna lärt sig att inte ta mer mat än vad de orkar äta. 

Christel, Maria och Kibar tipsar om Pernilla Stalfeldts bok om "Alla barns rätt" som finns digitalt och som de använt sig mycket av. FN.se har också mycket bra skolmaterial.

– I år är det första året som alla eleverna har sina egna iPads och kan titta på filmer och läsa aktuell information.

Här är ett utdrag från planeringen hur Slättgårdskolan uppmärksammar och firar FN-veckan och FN-dagen:

 • Alla elever i förskoleklassen och åk 3 ritar av sina händer och skriver fred på sina modersmål. Händerna klipper de sedan ut och fäster dem runt en ritad jordglob.
 • Treorna hjälper förskoleklassen att vika en fredsduva i papper
 • Förskoleklassen klistrar olivblad på en kvist som en fredsduva bär i sin näbb. På bladen har barnen skrivit fred på sina modersmål.
 • På fritids har treorna gjort fredsduvor i lera som ska målas vita och hängas upp i fönster.
 • Alla elever på skolan gör kompisarmband med bokstavspärlor.
 • På idrottslektionerna dansar eleverna danser från världens alla hörn.
 • I kafeterian spelas musik från hela världen.
 • FN-dagen  bildar hela skolan en cirkel på skolgården där alla håller varandras händer. FN-flaggan hissas och eleverna sjunger en sång som musiklärarna håller i.
 • Under dagen kommer elever från högstadiet vara på plats på skolgården för att göra ansiktsmålning

Under FN-veckan serveras skolmat från en världsdel varje dag.

 • Måndag – Afrika
 • Tisdag – Sydamerika
 • Onsdag – Europa
 • Torsdag – Nordamerika
 • Fredag – Asien
 • FN-dagen – isglass (Antarktis)

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Senast uppdaterad 19 oktober 2016