Tillbaka till Burma med Teachers Across Borders

  •  

Kickan Hagroos och Karin Andrén.Kickan Hagroos och Karin Andrén.

Karin Andrén är en av Stockholms stads lärarcoacher. Sedan tre år tillbaka coachar hon även lärare i utvecklingsländer. På jullovet begav hon sig för andra gången till Burma för att stötta kollegor på plats. Läs hennes inlägg på bloggen Teacher Across Borders från den senaste resan.

Den ideella rörelsen Teacher Across Borders, TAB, startades i USA och har sedan 2004 skickat lärare från USA, Australien och Europa till Kambodja för att utbilda och stötta lärare och utveckla undervisningen på plats enligt devisen ”lärare lär lärare”.

Sedan några år tillbaka finns en svensk underavdelning vars arbete Anna Östman och Jaana Scheele har berättat om i bloggen TAB/Sweden som de startade här på Pedagog Stockholm. Sedan dess har flera lärare anslutit sig till Teachers Across Borders Sweden och stockholmslärare som deltagit i volontärsarbetet  har delat med sig av sina upplevelser här på bloggen.

Allt fler vill hjälpa till

Verksamheten har hela tiden vuxit och förra året deltog nio lärare från Sverige – sju i Kambodja och två i Burma. Fokus har varit på skolorna i Kambodja men när en klosterskola i Burma hörde av sig till TAB för att få hjälp med att utveckla undervisningen tackade de ja.

Karin berättar:

– Klasserna är som regel stora och inlärningen sker i huvudsak genom recitation. Läraren läser före och eleverna repeterar. Munkarna hade hört talas om child-centerd approach, ett begrepp knutet till FN:s Barnkonvention och millenniemålen där man tagit ett helhetsgrepp kring barns hälsa, utveckling och lärande. En elevcentrerad undervisning skulle ge en mer motiverande och lärande miljö för eleverna och gynnsamt för inlärningen menade munkarna.

TAB startade ett femårigt projekt med skolan. De möttes av en undervisningen som strikt följde läroboken, det fanns ingen annan lektionsplanering. Eftersom det var andra lärare, än de undervisande, som skötte examinationen kände lärarna att de var tvungna att följa läroboken till pricka för att inte missa någonting.

– De ville att eleverna skulle lyckas så bra som möjligt på proven. Det är inget konstigt med det, det är ju så vi själva resonerar, säger Karin.

Workshops om planering

Medan lärarna begärligt efterfrågade metoder – något som de saknade – blev det istället workshops om lektionsplanering med lärarna vid Karins första besök.

Nu vid andra besöket kom lärarna och visade stolt upp sina lektionsplaneringar och hur de arbetat. De ville diskutera och få återkoppling på sin planering.

– Det var helt otroligt! Jag blev så fascinerad av hur de hade prövat sig fram sedan sist och med den öppenhet som de delade med sig av sina erfarenheter säger Karin entusiastiskt.

Några år återstår av projektet på klosterskolan. Hur har det gått hittills?

– Munkarna säger att eleverna blivit gladare och att lärarna tycker att eleverna lär sig bättre. Helt klart är att TAB har förändrat undervisningen på den burmeniska klosterskolan till det bättre.

Vad har volontärarbetet givit dig själv?

– En viktig bit är det kollegiala: Kraften och energin och lärandepotentialen. Men kanske framför allt kreativiteten och då menar jag både i mötet med lärarna i Burma och i samarbetet med min TAB-kollega Kickan. Jag ser inte bara hur lärarna utvecklas och lär av varandra utan det handlar också om min egen utveckling, mitt lärande och min kreativitet som växer när jag arbetar med Kickan, säger Karin.

Läs blogginläggen från Burma 2016. OBS: För att läsa kronologiskt, scrolla ner till det första inlägget från den 28/12 2015.

Följ TAB/Sweden på Pedagog Stockholm.

Följ Teachers Across Borders Sweden på Facebook.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 26 januari 2016