Introduktionsperiod

  •  

Introduktionsperiod

En god introduktion när man är ny i yrket är mycket viktigt – därför erbjuder Stockholms stad alla nyexaminerade lärare ett introduktionsår.

Under introduktionsåret har den nyexaminerade/nyanställde läraren en behörig lärare som mentor som ska stödja denne i dess professionella utveckling. Rektor på skolan ansvarar för att organisera, ta fram handlingsplan och utse mentor under introduktionsåret.

Som stöd i detta arbete erbjuder kompetensförsörjningsenheten seminarium för mentorer och nyexaminerade/nyanställda lärare med innehåll som utmanar, lyfter och stärker professionen.

Seminarier under våren 2017

Mentorsseminarium med Göran Fransson Högskolan i Gävle. Den 7 mars klockan 14.00-16.30, lokal Tändstikspalatset.

Mentorskap – utmaningar, möjligheter och kompetensbehov

Under seminariet kommer svensk och internationell forskning kring mentorskap och olika mentorsroller att diskuteras som utgångspunkt för samtal kring mentorers kompetens. Exempel på innehåll från mentorsutbildning kommer att ges. Vi kommer relatera till frågor kring kollegialt lärande och kollegial handledning. Göran Fransson är professor i didaktik vid högskolan i Gävle. Han har skrivit flera böcker om mentorskapets betydelse.

Seminarium för nyexade/nyanställda om Ledarskap

Den 23 mars klockan 14.00-16.30, lokal Insikten, Hantverkargatan 2F.

Hur gör man det möjligt så att kollegialt lärande leder till att utveckla undervisningen? Att gå från innehållsförmedlande till att utveckla förmågor som samarbete, digital kompetens och djupinlärning är en utmaning som skolan alltid kämpar med. Hur bygger man en innovativ kultur i organisationen?

Jannie Jeppesen delar med sig av sina erfarenheter som skolledare och lärare med fokus på digital kompetens. Det är knep och metoder hon använde för att nå framgång, men också alla hennes ”fuckups”. Sedan gör vi gemensamt en övning i situationsanpassat ledarskap.

Jannie Jeppesen har en lång erfarenhet som konsult och utvecklingsledare i metodutveckling och digital kompetens för skolor och kommuner i Sverige. Hon har hållit flera internationella föreläsningar, speciellt om sin tid som rektor på en skola med ett tydligt fokus på digitala och fysiska lärmiljöer. 2012 blev hon utsedd till Årets Innovativa Rektor.

Anmälan och information

Anmäl till Karin Johansson, karin.m.johansson@stockholm.se senast den 17 mars.

För mer information kontakta Karin Johansson karin.m.johansson@stockholm.se

Tel: 08-508 33 036

Maria Sturén maria.sturen@stockholm.se
Tel. 08-508 33 035

Ta även del av skolverkets information om introduktionsperiod:

Skolverkets information

Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare.

Introduktionsperiod