Introduktionsperiod

  •  

Introduktionsperiod

En god introduktion när man är ny i yrket är mycket viktigt – därför erbjuder Stockholms stad alla nyexaminerade lärare ett introduktionsår.

Under introduktionsåret har den nyexaminerade/nyanställde läraren en behörig lärare som mentor som ska stödja denne i dess professionella utveckling. Rektor på skolan ansvarar för att organisera, ta fram handlingsplan och utse mentor under introduktionsåret.

Checklista för nyanställd lärare.

Som stöd i detta arbete erbjuder kompetensförsörjningsenheten seminarium för mentorer och nyexaminerade/nyanställda lärare med innehåll som utmanar, lyfter och stärker professionen.

Seminarier under våren 2018

Seminarium för mentorer till nyexade lärare den 11 april med Anna-Lena Ebenstål. Klockan 14.30-16.30. Mälarsalen på Hantverkargatan 3B.

  • Coachande förhållningssätt/samtal en repetition
  • Att träna på att ställa effektiva frågor/en coachande samtalsstruktur
  • Att analysera utmaningar i rollen som mentor
  • Samtal i grupp kring egna valda diskussionsämnen.

Vi serverar kaffe. Ta med en egen frågeställning som vi kan lyfta i gruppen.

Seminarium för nyexade lärare med Magnus Waller och Anna Magnusson 26 april klockan 15- 17. Eldkvarn, Hantverkargatan 2F är  inställt.

Välkomna till en eftermiddag som kommer att handla om ledarskap, konflikthantering och förhållningssätt. Vi kommer att blanda teori och praktik och hoppas på satt ni ska få ut så mycket som möjligt av eftermiddagen.

Ni kommer att få träffa Anna Magnusson och Magnus Waller som ni träffade i höstas. Vi hoppas att ni kommer få med er nya tankar och idéer för ert fortsatta arbete som lärare i Stockholms skolor.

Vi serverar kaffe.

Anmälan och information

Maria Sturén maria.sturen@stockholm.se
Tel. 08-508 33 035

Ta även del av skolverkets information om introduktionsperiod:

Skolverkets information
Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare.

Introduktionsperiod