Introduktionsperiod

Introduktionsperiod

En god introduktion när man är ny i yrket är mycket viktigt – därför erbjuder Stockholms stad alla nyexaminerade lärare ett introduktionsår.

Under introduktionsåret har den nyexaminerade/nyanställde läraren en behörig lärare som mentor som ska stödja denne i dess professionella utveckling. Rektor på skolan ansvarar för att organisera, ta fram handlingsplan och utse mentor under introduktionsåret.

Som stöd i detta arbete erbjuder kompetensförsörjningsenheten seminarium för mentorer och nyexaminerade/nyanställda lärare med innehåll som utmanar, lyfter och stärker professionen.

Seminarier under våren 2017

Mentorsseminarium med Göran Fransson Högskolan i Gävle. Den 7 mars klockan 14.00-16.30, lokal Tändstikspalatset.

Mentorskap – utmaningar, möjligheter och kompetensbehov

Under seminariet kommer svensk och internationell forskning kring mentorskap och olika mentorsroller att diskuteras som utgångspunkt för samtal kring mentorers kompetens. Exempel på innehåll från mentorsutbildning kommer att ges. Vi kommer relatera till frågor kring kollegialt lärande och kollegial handledning.

Seminarium för nyexade/nyanställda om Ledarskap. Den 23 mars klockan 14.00-16.30, lokal Insikten, Hantverkargatan 2F.

För mer information kontakta:

Karin Johansson karin.m.johansson@stockholm.se
Tel: 08-508 33 036

Maria Sturén maria.sturen@stockholm.se
Tel. 08-508 33 035

Ta även del av skolverkets information om introduktionsperiod:

Skolverket om information.

Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod förnyanställda lärare och förskollärare.

Introduktionsperiod