Introduktionsperiod

  •  

Introduktionsperiod

En god introduktion när man är ny i yrket är mycket viktigt – därför erbjuder Stockholms stad alla nyexaminerade lärare ett introduktionsår.

Under introduktionsåret har den nyexaminerade/nyanställde läraren en behörig lärare som mentor som ska stödja denne i dess professionella utveckling. Rektor på skolan ansvarar för att organisera, ta fram handlingsplan och utse mentor under introduktionsåret.

Som stöd i detta arbete erbjuder kompetensförsörjningsenheten seminarium för mentorer och nyexaminerade/nyanställda lärare med innehåll som utmanar, lyfter och stärker professionen.

Seminarier under hösten 2017

 

  • För nyexade lärare 16/17 återträff den 12 september klockan 14.30-16.30 med Magnus Waller och Anna Magnusson. Insikten Hantverkargatan 2F.
  • För nyexade lärare H17 seminarium med Magnus Waller och Anna Magnusson 26 oktober klockan 15- 17. Eldkvarn, Hantverkargatan 2F.
  • Seminarium för mentorer den 12 oktober med Anna-Lena Ebenstål på Lundqvist&Lindqvist Klara strand, Karlbergsviadukten 90, lokal: Grundström

 

Anmälan och information

Maria Sturén maria.sturen@stockholm.se
Tel. 08-508 33 035

Ta även del av skolverkets information om introduktionsperiod:

Skolverkets information

Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare.

Introduktionsperiod