Introduktionsperiod

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

Introduktionsperiod

En god introduktion när man är ny i yrket är mycket viktigt – därför erbjuder Stockholms stad alla nyexaminerade lärare ett introduktionsår.

Under introduktionsåret har den nyexaminerade/nyanställde läraren en behörig lärare som mentor som ska stödja denne i dess professionella utveckling. Rektor på skolan ansvarar för att organisera, ta fram handlingsplan och utse mentor under introduktionsåret.

Checklista för nyanställd lärare.

Som stöd i detta arbete erbjuder kompetensförsörjningsenheten seminarium för mentorer och nyexaminerade/nyanställda lärare med innehåll som utmanar, lyfter och stärker professionen.

Seminarier under våren 2018

  • Seminarium för mentorer till nyexade lärare den 11 april med Anna-Lena Ebenstål. Klockan 14.30-16.30. Mälarsalen på Hantverkargatan 3B.
  • Seminarium för nyexade lärare med Magnus Waller och Anna Magnusson 26 april klockan 15- 17. Eldkvarn, Hantverkargatan 2F. Tema ledarskap och konflikthantering

Anmälan och information

Maria Sturén maria.sturen@stockholm.se
Tel. 08-508 33 035

Ta även del av skolverkets information om introduktionsperiod:

Skolverkets information

Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare.

Introduktionsperiod