"Det är roligare att vara mentor"

  •  

Johan Erlandsson är mentor för nyexade lärare på ESS-gymnasiet.Johan Erlandsson är mentor för nyexade lärare på ESS-gymnasiet.

– Mentorskapet ger mig mycket som lärare och en möjlighet att hålla mig uppdaterad med den nya lärarutbildningen. Det svåraste som kan hända mig i mitt uppdrag, kan jag tänka mig att det blir svårt om jag får en adept som förväntar sig färdiga lösningar på problem. Det är inte mentors uppdrag.

Johan Erlandsson har bland annat varit mentor till Måns Boström som vi skrivit om här på Pedagog Stockholm.

– Hela perioden med Måns var fantastisk, då det blev ett naturligt givande och tagande. Ofta märkte både Måns och jag att vi gick in i våra samtal från två olika håll. När samtalet var över hade vi skapat en syntes av våra tankar, som var till nytta för oss båda.

Mentorns roll är viktig

Mentorns uppdrag finns väl beskrivet på Skolverkets hemsida, se länk nedan. Där finns också mycket stödmaterial. Mentorn ska enligt bestämmelserna ha en behörighetsgivande förskollärar- eller lärarexamen och helst några års erfarenhet av yrket. Från och med den 1 december 2013 krävs att mentorn har en legitimation.

Mentorns uppgift är att finnas till som en samtalspartner så att den nyexade lärarens kan vidareutveckla sig i sitt yrke. Så långt det är möjligt ska mentorn vara behörig inom samma område som den nyexade läraren har.

Är det viktigt att mentorn har genomgått mentorsutbildningen?

– Både ja och nej. Eftersom jag själv gått utbildningen så ser jag vinsterna av det, men en klok kollega med några tjänsteår i ryggsäcken kan duga gott.

Han tycker att mentorsutbildningen var mycket givande, särskilt den del som tog upp samtalsmetodik.

– Den var extra bra. Ett gott samtal präglas av prestigelöshet och ett ömsesidigt förtroende. Mentor och adept är kollegor och därför måste samtalen vara just goda för att de ska vara meningsfulla.

Johan har även tagit emot lärarstudenter och gick handledarutbildningen 2005 på Lärarhögskolan i Stockholm under ledning av Olle Sedmar.

Vari ligger den största skillnaden mellan att vara mentor för nyexade och handledare för lärarstudenter?

– Som handledare är du ”överordnad” din kandidat och förväntas leverera konkreta tips och kunskaper. Som mentor är du jämställd en kollega och ska ledsaga hen genom goda samtal. Personligen tycker jag det är mycket roligare att vara mentor än att vara handledare.

Du ingår i även ett nätverk för mentorer för nyexade lärare. Vad ger det dig?

– Det är trevliga och mycket givande möten där man kan tala fritt om sina erfarenheter. Det är en mycket viktig del.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 7 oktober 2016