Nyexade lärare ska ha sin introduktionsperiod

  •  

Nu när kravet på legitimation för tillvidareanställning har skjutits upp till 1 december 2013 tror många att även introduktionsperioden kan vänta. Så är inte fallet. Och den nyexade läraren måste ha en mentor under sin introduktionsperiod.

När riksdagen beslutade om att införa legitimation för lärare och förskollärare ingick även att nyexaminerade lärare ska genomgå en introduktionsperiod för att bedömas vara lämplig att bedriva undervisning. Först därefter kan en legitimation utfärdas.

På utbildningsförvaltningens FoU-enhet finns en samordningsfunktion som håller på att inventera nyexaminerade lärares behov av mentorer i stadens skolor. Tanken är att skapa en organisation med nätverk för mentorer, nyexaminerade lärare och rektorer för att stödja, utbilda och ta tillvara varandras resurser och erfarenheter.

Introduktionsperioden syftar till att läraren får råd och stöd av en mentor, som rektor utser, som ska fungera som coach och samtalspartner samt att den blivande lärarens kompetens prövas.

Det är rektor som ansvarar för introduktionsperioden och sedan i samråd med mentorn, utifrån Skolverkets kompetensprofiler, ska bedöma om läraren är lämplig att bedriva undervisning.

Undantagna från introduktionsperioden

Du som har en behörighetsgivande examen utfärdad senast den 30 juni 2011 och har arbetat som lärare eller förskollärare i minst ett läsår på heltid eller motsvarande, behöver inte göra en introduktionsperiod. När du ansöker ska du utöver examensbeviset bifoga ett tjänstgöringsintyg som visar att du arbetat som lärare respektive förskollärare under ett läsår eller motsvarande.

Om du inte har fullgjort din lärar- eller förskollärarutbildning, men har arbetat som lärare eller förskollärare minst ett läsår före den 31 mars 2012, kan du komplettera din utbildning och ta ut en examen fram till den 30 juni 2018. Du kommer då att anses ha genomfört din introduktionsperiod när du efter fullgjord tjänstgöring och examen ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation.

Du som ansöker med utländsk examen utfärdad efter den 1 juli 2011 behöver inte genomgå en introduktionsperiod om du sänder in din ansökan innan 1 december 2013.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 7 oktober 2016