Jämställdhet

  •  

CC BY-ND 2.0 DenisenFamilyCC BY-ND 2.0 DenisenFamily

Visst är skolan för alla oavsett kön? En självklarhet för många, men statistiken gör att vi måste fråga oss om vi har lyckats. Jämställdhet i skolan handlar om att alla elever, oavsett kön, ska trivas i skolan, kunna nå målen och synliggöras av sina lärare.

Normkritisk pedagogik

Med hjälp av normkritisk pedagogik i skolan kan vi synliggöra, diskutera och förändra problematiska föreställningar och normer som begränsar individers möjligheter.

Elevers syn på jämställdhet

Hur ser barn och ungdomar på jämställdhet i skolan? Vilka könsskillnader ser de och vilka frågor tycker de borde prioriteras? Se exempel på studier som utgår ifrån elevernas perspektiv.

Ta del av goda exempel på likabehandlingsplaner

De flesta av de bästa har använt det kostnadsfria webbverktyget Plan för skolan.

För en jämställd skola

Läs vårt stödmaterial för en jämställd skola

Vad finns det för strategier för att jämställdhetsintregrera en skola? Vi har tagit fram ett material som hjälper dig att göra åtaganden för din skola.