Aktiva åskådare motverkar våld

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=9_5d8zd3yuQ&feature=youtu.be

På Snösätraskolan har årskurs fyra arbetat med metoden Agera tillsammans för att motverka våld och destruktiva beteenden. I metoden ingår det att tala om olika sorters våld, att vara en aktiv deltagare och att bryta begränsande genusnormer.

– Det är lite bråkigt på skolan. Fler klasser borde arbeta med Agera tillsammans, säger eleven Patrik.

I hans klass har man pratat om olika sorters våld och att våld eskalerar. Agera tillsammans ser våld som en pyramid där basen utgör verbala kränkningar som eskalerar till misshandel och mord.

– Det finns olika sorters våld. Fula ord, blickar och folk som slår. Det är viktigt att arbeta med allt våld, säger Yanaina.

Stämningen i klassen har blivit bättre tycker både Patrik och Yanaina.

– Vi förstår mer, vi vet hur man kan agera. Det har blivit lugnare på lektionerna och mindre bråk på rasterna, berättar Patrik.

Johanna Guter är kurator på skolan och har varit ansvarig för arbetet med Agera tillsammans. Hon har deltagit på de sju lektionerna som ingår i materialet tillsammans med klasslärare och har samordnat de olika aktörerna som varit med i projektet. Snösätraskolan har haft ett samarbete med polisen och tjänstepersoner från stadsförvaltningens socialtjänst och fritidsförvaltning eftersom det är viktigt att hela samhäller engagerar sig i det våldspreventiva arbetet.

– Det märks skillnad på årskurs 4 som har fått lektionerna i agera tillsammans och på övriga eleverna i mellanstadiet som inte har samma kunskap kring vad våld är och metoder att agera mot våld innan det eskalerar. Vi ska fortsätta med arbetet med nästa grupp 4:or. Det är en långsiktig process och tillslut får hela mellanstadiet kunskap om våld och hur man förhindrar det, säger Johanna.

Metoden sätter våld på en skala som går från skojbråk till misshandel. Genom att stoppa fula ord och kränkningar kommer man till bukt med grövre våld.

Metoden sätter våld på en skala som går från skojbråk till misshandel. Genom att stoppa fula ord och kränkningar kommer man till bukt med grövre våld.

Innan – under – efter

Att vara en passiv eller aktiv åskådare

– Det som är unikt med metoden är att den fokuserar på åskådarperspektivet. Det vill säga på att vara en person som bevittnar våld och hur man kan ingripa. Vi har arbetat med forumspel där eleverna själva får pröva på hur det är att ingripa mot våldet eller hjälpa till efteråt. De får tänka till själva och vara med och skapa situationer som skapar ett positivt grupptryck. I ett exempel ställde sig alla elever bakom en karaktär som blev utsatt. Att de får göra och agera gör att metoden ger mer avtryck hos eleverna än om eleverna bara lyssnar, berättar Johanna.

En passiv åskådare ser att några bråkar men gör ingenting.

En aktiv åskådare ser att någon bråkar och agerar. Exempelvis säger till en lärare eller försöker stoppa bråket om man kan.

I forumspelen är de vuxna både offer och förövare medan elever har åskådarroller och får öva sig på att ingripa.

Prata om mod

Att vara en aktiv åskådare kräver mod och de har pratat mycket om att vara modiga i klassrummet.

– Modig kan betyda många olika saker. Det är modigt att säga ifrån. För en annan kan det vara modigt att gunga högt eller att åka berg- och dalbana, förklarara Patrik.

– Grupptryck gör det svårt att säga till ibland. Men då kan man prata med en lärare, säger Yanaina.

– När det är stora grabbar eller tjejer som retar någon kanske man inte vågar göra något men då kan man hjälpa den som blivit utsatt efteråt genom att ta med hen till en lärare eller trösta hen, inflikar Patrik.

Material väcker tankar och minnen

Efter att de vuxna har spelat upp en forumteater scen får eleverna får komma på lösningar hur de kan vara aktiva åskådare vid olika typer av våld.

– Det är väldigt roligt att höra elevernas förslag på vad man kan göra. De har exempelvis föreslagit att man i situationer där det är svårt att ingripa kan följa med den som blivit utsatt hem och hjälpa till att berätta för hens föräldrar vad som hänt, säger Johanna med ett leende.

Utöver forumspelen har eleverna fått arbeta med att lösa dilemman och förändra situationer i grupp. De har bland annat fått se film och resonera kring berättelsen och arbetat med serieteckningar med pratbubblor som de själva fått fylla i.

Johanna tycker att Agera tillsammans materialet är väldigt gediget och uppmanar de som vill arbeta med det att låta det ta sin tid.'

– Lektionerna lede till väldigt viktiga diskussioner som vi inte ville bryta. Materialet fick många saker som barnen bär med sig att bubbla upp. Vi har varit väldigt tydliga med att de kan komma till mig eller till klassläraren om de känner sig kränka och behöver hjälp eller vill prata.

Rektor är med på tåget

Snösätraskolans förra rektor lade grunden för arbetet och den nya rektorn ser också det våldspreventiva arbetet som viktigt.

– Rektor måste förmedla att det är ett viktigt arbete och ge tid för utbildning, planering och förberedelser, säger Johanna.

Det finns en styrka i att flera personer går på utbildningen som Agera tillsammans erbjuder. På Snösätraskolan har klasslärare, engelsklärare – de två lärarna som arbetar mest med klassen- gått utbildningen tillsammans med kurator och skolsköterska.

Att gå kursen ger både förståelse för materialet och gör en bekväm med att prata om sina egna erfarenheter av våld.

– Att dela erfarenheter när man står i klassrummet kommer spontant eftersom man deltar i samtalen och det innebär att man gräver i sig själv. Eleverna engagerar sig i när vuxna berättar om sina egna erfarenheter. Då lyssnar de med stora öron.

Efter arbetet med Agera tillsammans har barnen fått reflektera kring materialet i en skrivbok. De fick skriva ner sina intryck och tankar och Johanna tycker det var en bra uppföljning.

– Jag tycker 4:orna på skolan har en bra studiero. Det har de uppnått genom att arbeta med Agera tillsammans och duktiga pedagoger som skapat en struktur för lektionerna.

Bryt med machokulturen

Genom arbetet vill man bryta machokulturen bland eleverna. En kultur som leder till användning av fula ord och bråk mellan eleverna.

– Vi vill höja statusen på mer konstruktiva egenskaper som att uttrycka känslor och studera.

En utmaning är att mer utlevande beteenden ger snabbare utdelning, men om man lyckas bryta beteenden visar sig vinsterna på långsikt.

– Alla mår bra av att bryta machokultur, säger Johanna.

Påminnelse om att vara schysst

I skolans trygghetsenkäter har de sett att eleverna i årskurs 4:a fått ett språk att prata kring våld, känslor och värdegrund som andra elever saknar.

På skolan är det vanligt med psykiskt och verbalt våld och fula ord tycker Patrik och Yanaina. De tycker man ska fortsätta arbetet med Agera tillsammans för det inte räcker inte med 7 lektioner i årskurs 4.

– Man borde arbeta med Agera tillsammans varje år i alla årskurser, säger Patrik. Man kanske glömmer bort annars. Man behöver påminnas om att man ska vara schysst.

Johannas tips inför arbetet med Agera tillsammans

  • Utbilda flera personer på skolan i Agera tillsammans så de kan samarbeta.
  • Arbeta på att skapa en enkel och snabb kommunikation med samarbetspartners.
  • Avsätt tid för planering.
  • Gå igenom begrepp med klassen innan ni påbörjar Agera tillsammans arbetet.
  • Förankra arbetet hos skolledningen så att rektorn stödjer det.
  • Var flexibla med tiden som anges för lektionerna. Diskussionerna som uppkommer är ofta viktiga för eleverna.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 14 juni 2018