Machofabriken - ett metodmaterial

  •  

På Thorildsplans gymnasium har Maria Näsström använt materialet från Machofabriken för att jobba med jämställdhet i sin klass. Machofabriken är ett metodmaterial för att arbeta för ökad jämställdhet. Materialet består av sjutton filmer och tillhörande övningar.

http://www.youtube.com/watch?v=-2rsVh7OQRE

Machofabriken

Läs mer om Machofabriken här.

Senast uppdaterad 20 februari 2013