Elevers syn på jämställdhet

  •  

Det finns i dag ganska mycket forskning om jämställdhet i skolan när det gäller skillnader mellan könen i skolprestation, utbildningsval, psykisk ohälsa och trivsel men hur ser barn och ungdomar själva på jämställdhet i skolan? Vilka könsskillnader ser eleverna och vilka frågor tycker de borde prioriteras? Här hittar du några exempel på studier som utgår ifrån barn och ungas perspektiv.

18 ungdomar i Stockholm har fått ta fram förslag och idéer för öka kunskapen om ett antirasistiskt och feministiskt förhållningssätt hos andra unga och tjänstemän i Stockholms stad. Ta del av deras tankar på Rättighetsjakten.

Litteraturtips

Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Klara Dolk: Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan.
Christian Eidevald: Det finns inga tjejbestämmare.

Fokus 13 Unga och jämställdhet

I Fokus 13 ges en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid. Det är den första rapporten i sitt slag som så tydligt ger en samlad bild av ungas jämställdhet. Rapporten bygger på intervjuer med unga.

Senast uppdaterad 28 juni 2019