Så här gjorde vi

  •  

Thorildsplans gymnasium

http://www.youtube.com/watch?v=BNxz1ElwsAw

Rickard Himmerlid, lärare på Thorildsplans gymnasium, berättar om arbetet med hållbar jämställdhet i filmen ovan. 

Kartläggning

På Thorildsplans gymnasium identifierade man, med hjälp av statistiken, två problem. Dels att flickor som var i stark minoritet i högre utsträckning än övriga hoppade av, och dels att pojkar hade sämre betyg, framför allt i kärnämnena. För att få en djupare förståelse av problemet intervjuade man elever som har hoppat av, lärare och övriga elever.

Analys

När intervjuerna hade analyserats kunde man se några framträdande orsaker till ovanstående problem. Till exempel att killar har en ”antipluggkultur” kopplat till en viss jargong, att de brister i förmågan att planera, ta ansvar för och organisera sina studier, att lärarnas förväntningar på killar är låga, att killar uppfattas som mer omogna, att lärare förmedlar könsstereotypa mönster, att tjejer måste ha ”skinn på näsan” för att ta plats och att tjejer lätt tilldelas (och åtar sig) en omvårdande roll.

Åtgärder

På Thorildsplan är man i skrivande stund inne i ”åtgärdsfasen”, det vill säga man har bestämt några åtgärder som just nu håller på att genomföras. I två klasser, där majoriteten är killar, får eleverna kontinuerlig handledning i studieteknik samt stöd i planeringen av sina studier. I två renodlade killgrupper arbetar man med ett material som heter ”Machofabriken”, där normen för hur en kille ”ska” vara problematiseras. Skolan har också startat ett nätverk för tjejer, som går på de killdominerande programmen. Nätverket träffas en gång i månaden och syftet är att stärka tjejerna i deras roll i klassen, för att få dem att stanna kvar.   

Inriktningslagen (eller arbetslagen) får utbildning i genus och kontinuerlig handledning i genusfrågor av en genuspedagog från Hållbar Jämställdhet.

Resultat, utvärdering och implementering

På Thorildsplan återstår arbetet med att utvärdera resultatet. Har avhoppen minskat? Har killarnas betyg i kärnämnena förbättrats? Har jargongen ändrats? Om resultatet är positivt, ska det implementeras i verksamheten. Thorildsplan kommer att göra en första utvärdering under vårterminen.

Senast uppdaterad 19 mars 2016