Lagen, planen och verkligheten

  •  

Utbildningsförvaltningen erbjuder skolledare och nyckelpersoner en utbildning i likabehandlingsarbete i skolan inom ramarna för Ledarakademin.

I presentationen här nedanför hittar du material från utbildningens första del, bland annat en introduktion till lagstiftning och juridiska begrepp, kartläggning och till det webbaserade verktyg, Plan för skolan, som staden rekommenderar i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling.

http://prezi.com/ogwkyejvq2yv/lagen-planen-och-verkligheten/?utm_source=prezi-view&utm_medium=ending-bar&utm_content=Title-link&utm_campaign=ending-bar-tryout

Senast uppdaterad 3 juli 2017