Normkritisk pedagogik


  •  

Med hjälp av normkritisk pedagogik i skolan kan vi synliggöra, diskutera och förändra problematiska föreställningar och normer som begränsar individers möjligheter. Hur förhåller sig elever till exempel till normer om kön, etnicitet eller klass och hur påverkar normerna elevernas strategier för att lära sig och trivas i skolan? Ann-Sophie Nyström visar i sin avhandling Att synas och lära men inte synas lära att normer om maskulinitet påverkar pojkar på det naturvetenskapliga programmets förhållande till lärande. För pojkarna i avhandlingen var det viktigt att framstå som smarta vilket innebar att de eftersträvade att lyckas i skolan utan att plugga eller visa för omgivningen att de pluggade.

Normkritik i praktiken 

När eleverna på Blackbergs gymnasium skickade signaler till skolledningen att skolan hade begränsande normer, startade skolan upp ett projekt inom normkritisk pedagogik för all personal på skolan. Rektor Elisabet Sandborgh berättar hur de har arbetat och vad skolan hoppas på för resultat.

http://www.youtube.com/watch?v=Mr_3-LSXZhQ

Se läraren Lotta Björkmans föredrag om vad normkritisk pedagogik är och hur man kan arbeta med det i skolan. 

Senast uppdaterad 7 mars 2017