Nominera Årets lärare och lärarlag

  •  

Årets arbetslag gymnasium 2018Språkintroduktionslaget på Blackebergs gymnasium tilldelades priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Mottagande och undervisning av nyanlända i skolan.

Finns årets lärare – årets lärarlag på din skola? För sjätte året i rad delas utmärkelserna Årets lärare och Årets lärarlag ut. Priset omfattar lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och lärarlag.

Priset bygger på tydliga kriterier, i enlighet med beslut i utbildningsnämnden. Skolledare, lärare och andra pedagoger har möjlighet att nominera - senast den 17 april. Priserna för 2019 delas ut till lärare och lärarlag i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fritidshemmet samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Nomineringarna ska ta sin utgångspunkt i en av utbildningsnämndens strategiska prioriteringar inför 2019:

Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat i en trygg miljö

Årets kategorier:

  • Lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen , årskurserna 1-3 jämte fritidshemmet
  • Lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 4-6
  • Lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7-9
  • Lärare med inriktning mot undervisningen i grundsärskolan
  • Lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan
  • Lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen
  • Lärare med inriktning mot undervisningen i gymnasiets yrkesämnen
  • Lärare med inriktning mot undervisningen i gymnasiesärskolan
  • Lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan

Nomineringar av lärare och lärarlag på Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor görs på ett särskilt underlag, se nedan.

Urval och intervjuer

Nomineringarna lämnas därefter till en nomineringskommitté. Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen och väljer sedan ut några i de olika kategorier som intervjuas och observeras innan de lämnar underlag till juryn.

Juryn består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna. Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till kompetensutveckling. Priset delas ut på konferensen Leda Lärande den 26 september.

Utmärkelsen Årets lärare/lärarlag bygger på ett beslut i utbildningsnämnden. Här kan du läsa hela tjänsteutlåtandet.

Använd dessa blanketter

Skolledare och pedagoger är välkomna att nominera på blanketterna nedan.

Nominering av Årets lärare 2019.
Nominering av Årets lärarlag 2019.

Nomineringen/na skannas, senast den 17 april 2019, in till:
Grupp.aretslarare.aretslararlag@stockholm.se

Läs om lärarna och lärarlagen som fick utmärkelsen 2018.

Senast uppdaterad 20 mars 2019