Nominera Årets lärare och lärarlag

  •  

Årets lärarlag 2016 på gymnasiet blev Språkintroduktion på Enskede gårds gymnasium.Årets lärarlag 2016 på gymnasiet blev Språkintroduktion på Enskede gårds gymnasium.

Finns Årets lärare eller Årets lärarlag på din skola? För fjärde året i rad delas utmärkelsen ut. Förutom lärare och lärarlag omfattas specialpedagoger och fritidspedagoger av utnämningen.

Priset omfattar fler kategorier och bygger på tydligare kriterier. Skolledare, lärare och andra pedagoger har möjlighet att nominera.

Priset delas 2017 ut till lärarlag i förskoleklass, den obligatoriska skolan (grundskola och grundsärskola), fritidshemmet samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Årets kategorier är:

  • Kollegialt lärande
  • Arbete med nyanlända i skolan
  • Elevhälsa
  • Digitalisering för lärande
  • Fritidshemsverksamheten

Nomineringar av lärare och lärarlag på Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor görs på ett särskilt underlag. Nomineringarna lämnas därefter till en nomineringskommitté.

Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen och väljer sedan ut tre förslag i de olika kategorier som intervjuas och observeras innan de lämnar underlag till juryn.

Prisutdelning vid Leda Lärande

Juryn består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna det vill säga Tony Mufic, Inger Pripp och Jan Holmquist.

Prissumman, som fastställs varje år, delas ut till skolan och ska användas till kompetensutveckling. Priset delas i år ut i anslutning till konferensen Leda Lärande den 9 oktober.

Skolledare och pedagoger är välkomna att nominera.  

Här kan du ladda ner blanketten du fyller i för att nominera Årets lärare och Årets lärarlag. Blanketten scannar du in och mejlar till Grupp.aretslarare.aretslararlag@stockholm.se senast måndagen den 24 april 2017.

Här kan du läsa hela tjänsteutlåtandet.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 mars 2017