Nominera Årets lärare och lärarlag

  •  

Karlbergsskolan personal tilldelades Årets lärarlag 2017 i kategorin Digitalt lärande.Karlbergsskolan personal tilldelades Årets lärarlag 2017 i kategorin Digitalt lärande.

Finns årets lärare – årets lärarlag på din skola? För femte året i rad delas utmärkelserna Årets lärare och Årets lärarlag ut. Priset omfattar lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och lärarlag.

Priset bygger på tydligare kriterier, i enlighet med beslut i utbildningsnämnden. Skolledare, lärare och andra pedagoger har möjlighet att nominera.

Priserna för 2018 delas ut till lärare och lärarlag i förskoleklass, den obligatoriska skolan (grundskola och grundsärskola), fritidshemmet samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Årets kategorier är:

  • Mottagande och undervisning av nyanlända i skolan
  • Elevhälsa
  • Digitalisering som ett verktyg för att utveckla lärandet
  • Kvaliteten i fritidshemmet

Nomineringar av lärare och lärarlag på Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor görs på ett särskilt underlag. Nomineringarna lämnas därefter till en nomineringskommitté.

Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen och väljer sedan ut några i de olika kategorier som intervjuas och observeras innan de lämnar underlag till juryn.

Prisutdelning vid Leda Lärande

Juryn består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna det vill säga Lena Holmdahl, Inger Pripp och Jan Holmquist.

Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till kompetensutveckling. Priset delas i år ut i anslutning till konferensen Leda Lärande den 3 oktober.

Skolledare och pedagoger är välkomna att nominera på blanketterna nedan.

Här laddar du ner blanketterna du fyller i för att nominera Årets lärare och Årets lärarlag.

Blanketten/-na scannar du in och mejlar till Grupp.aretslarare.aretslararlag@stockholm.se senast måndagen den 29 mars 2018.

Utmärkelsen Årets lärare/lärarlag  bygger på ett beslut i utbildningsnämnden. Här kan du läsa hela tjänsteutlåtandet.

Här är lärarna och lärarlagen  som fick utmärkelsen 2017.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 1 mars 2018