De hjälper skolor att få loss tid till att utveckla undervisningen

  •  

Prio Aspudden

Hur ska kostymnissar kunna hjälpa en skola att bli mer effektiv? Det frågade sig en och annan lärare när Prio kom till Aspuddens skola. Idag är strukturerna och arbetssätten som infördes en självklar del av skolans arbete – och tiden kan ägnas åt att prata om det allra viktigaste: undervisningen.

Prio står för planering, resultat, initiativ och organisation och var från början att projekt som drevs av Stockholms stad och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Genom att utveckla skolors arbetssätt ska organisationen bli mer lärande. Det övergripande målet är att höja kunskapsresultaten i stadens grundskolor.

Tanken är att Prio ska fungera som en verktygslåda för att bedriva skolutveckling. Processen på skolorna drivs av förändringsledare som är anställda av utbildningsförvaltningen. De bidrar med arbetssätt och former, men det kunskapsmässiga innehållet står skolans egen personal för.

– Prio pågår i tre terminer och den första är mest intensiv. Under sex till åtta veckor kartlägger vi skolan. De flesta skolor behöver jobba med hur man utvecklar undervisningen gemensamt, alltså det kollegiala lärandet, säger Jenny Lindblom som är förändringsledare till Läras Annelie Drewsen.

Hittills har Prio kommit till 69 grundskolor. En av dem är Aspuddens skola, som var med från starten 2012. Arbetet lever fortfarande kvar i form av mötesstruktur och tydliga ramar för det kollegiala samarbetet. Ulrika Forsström är rektor på skolan sedan 2014.

– På mina tidigare skolor har jag själv fått ta fram strukturer och hitta forum för att diskutera olika frågor. Här fanns redan genomtänkta mötesstrukturer och rollbeskrivningar, vilket gjorde att jag kunde fokusera på vårt inre arbete. Det blir ett tidseffektivt pedagogiskt ledarskap.

Numera ser hon Prio-strukturen som ett verktyg för rekrytering.

– Vi vill anställa utvecklingsbenägna lärare och många av dem vill ha tydlighet. De stödjande strukturerna ger bra förutsättningar för dem.

Den positiva uppfattningen om Prio går igen i en utvärdering som gjordes hösten 2016 utifrån intervjuer med 12 rektorer. De var nöjda med hur mötesstrukturen har förändrats så att mer tid kan ägnas åt pedagogiska frågor och tyckte samtidigt att skolledningens arbete blev mer strukturerat och effektivt. Den kritik som kom fram handlade om att innehållet till stor del följde en bestämd mall samt att Prio är en tidskrävande process på skolan, som är svår att genomföra samtidigt som andra satsningar på skolan.

Annelie Drewsen
Foto: Elisabeth Ubbe

Senast uppdaterad 23 maj 2017