Dennis är förstelärare på Sturebyskolan

  •  

Dennis Serwadda är förstelärare på Sturebyskolan.Dennis Serwadda är förstelärare på Sturebyskolan.

Han menar att karriärtjänster är ett lyft för en lärarkår som ofta får ta oförtjänt stryk. Samtidigt är Dennis Serwadda, förstelärare på Sturebyskolan, tydlig med att det finns många lärare som gör oerhörda insatser utan att det uppmärksammas. Hjältar är ordet han återkommer till.

Dennis Serwaddas uppdrag som förstelärare är att utveckla och skapa nya arbetsformer och strukturer för elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget inne­bär också att synliggöra lärandet och elevernas utveckling på hela skolan.

– Det handlar om att bidra till utveck­ling, därför tycker jag att titeln utveck­lingslärare är mer talande, säger han.

Reflektion över arbetet

I våras fick Dennis Serwadda bevis på sin yrkesskicklighet efter att ha deltagit i meriteringsprogrammet Arete. Han berättar att det gav honom möjlighet att reflektera över sitt arbetssätt med hjälp av utvärdering­ar från elever, föräldrar och medarbe­tare.

– Man behöver få veta vad man gör bra och vad som inte fungerar. Det är så man utvecklar sig.

I LÄRA Stockholm nr 6 2013 berättar han om sin lärarbana och om yrkets ljusaste stunder.

Senast uppdaterad 22 november 2013