Löner för lärarjobb i Stockholm

  •  

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Medellönen för en förskollelärare anställd i Stockholm stad är 33 570 kronor. 

Genomsnittslönen för grundskollärare är 37 166 kronor för de tidigare åren  och 37 586 kronor för de senare åren. Medellönen för en fritidspedagog är 31 465 kronor. 

Medellönen för gymnasielärare i allmänna ämnen är 38 929 kronor, gymnasielärare i yrkesämnen 38 152 kronor och gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 35 980 kronor. 

Medellönen för rektorer är 60 946 kronor och 49 106 kronor för biträdande rektorer.

Stor satsning på karriärtjänster

Vid internrekrytering ökas månadslönen med 5 000 kronor för anställning som förstelärare och med 10 000 kronor för anställning som lektor. 

Medellönen för förvaltningens förstelärare är 45 180 kronor vid heltid och för förvaltningens lektorer är meddellönen 52 244 kronor. 

Medellöner som lista. Siffrorna avser löneläget i oktober 2016.

Senast uppdaterad 14 november 2016