Löner för lärarjobb i Stockholm

  •  

Louise Karlsson menar att det var ett naturligt steg att gå vidare och arbeta som biträdande rektor eftersom hon är intresserad av skolutveckling. ”Av utbildningsförvaltningen får jag en bra chefsutbildning och annan form av stöd och kompetensutveckling”, säger hon.

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Medellönen för en förskollärare anställd i Stockholm stad är 34 711 kronor. Medianlönen är 35 123.

Medellönen för grundskollärare är 38 410 kronor för de tidigare åren  och 38 814 kronor för de senare åren. Medianlönen för en fritidspedagog är 33 495 kronor. 

Medianlönen för lärare förskoleklass och lågstadiet är 39 000. För lärare mellanstadiet är medianlönen 40 038 och för lärare högstadiet 39 526.

Medellönen för gymnasielärare i allmänna ämnen är 40 290 kronor, gymnasielärare i yrkesämnen 38 770 kronor och gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 37 173 kronor. 

Medianlönen för gymnasielärare i allmänna ämnen är 40 346 kronor, gymnasielärare i yrkesämnen 39 834 kronor och gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 38 195 kronor.

Medellönen för rektorer är 63 922 kronor och 51 327 kronor för biträdande rektorer.

Medianlönen för rektorer är 66 000 kronor och för biträdande rektorer 52 250.

Förstelärare och lektor

Vid internrekrytering ökas månadslönen med 5 000 kronor för anställning som förstelärare och med 10 000 kronor för anställning som lektor. 

Medellönen för förvaltningens förstelärare är 47 000 kronor och för förvaltningens lektorer är medellönen 53 965 kronor. 

Medellöner som lista. Siffrorna avser löneläget i augusti 2019.

Se alla lediga lärarjobb i Stockholms stad.

Läs mer om att arbeta som lärare i Stockholms stad. 

Senast uppdaterad 7 november 2019