Löner för lärarjobb i Stockholm

  •  

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Medellönen för en förskollärare anställd i Stockholm stad är 34 711 kronor. 

Medellönen för grundskollärare är 38 410 kronor för de tidigare åren  och 38 814 kronor för de senare åren. Medellönen för en fritidspedagog är 32 518 kronor. 

Medellönen för gymnasielärare i allmänna ämnen är 40 290 kronor, gymnasielärare i yrkesämnen 38 770 kronor och gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 37 173 kronor. 

Medellönen för rektorer är 63 922 kronor och 51 327 kronor för biträdande rektorer.

Stor satsning på karriärtjänster

Vid internrekrytering ökas månadslönen med 5 000 kronor för anställning som förstelärare och med 10 000 kronor för anställning som lektor. 

Medellönen för förvaltningens förstelärare är 46 102 kronor vid heltid och för förvaltningens lektorer är medellönen 53 244 kronor. 

Medellöner som lista. Siffrorna avser löneläget i september 2017.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017